Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Nokia G11

33 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Nokia

(M?)

 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 1 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A, C?y l?y sim, H?p, Sách h??ng d?n, ?p l?ng Xem hình

Điện thoại Nokia G11

Th?ng tin s?n ph?m

Nokia G11 ???c h?ng cho ra m?t v?i hi?u n?ng ?n ??nh, màn hình kích th??c l?n mang ??n nh?ng tr?i nghi?m gi?i trí tuy?t v?i cùng th?i gian s? d?ng l?u dài v?i viên pin c?c kh?ng.

Tr?i nghi?m t?t h?n v?i màn hình l?n

Máy trang b? t?m n?n TFT LCD giúp ti?t ki?m n?ng l??ng m?t cách t?i ?u nh?m cho ra th?i gian s? d?ng ?i?n tho?i l?u dài cùng màu s?c hi?n th? t??ng ??i hài hòa. V?i ?? ph?n gi?i HD+ giúp hi?n th? hình ?nh có ?? chi ti?t khá cao trên m?t màn hình kích th??c 6.5 inch.

Xem thêm :?Lo?i màn hình TFT, LCD, AMOLED... là gì?

Máy có t?n s? quét 90 Hz giúp b?n tr?i nghi?m các tác v? hàng ngày m?t cách ?n ??nh, m??t mà trên nh?ng c? ch? vu?t ch?m.

Kích th??c màn hình l?n - Nokia G11

Trang b? trên máy 3 camera

Nokia G11 s? h?u c?m 3 máy ?nh v?i camera chính chính 13 MP, cùng 2 c?m bi?n ph? 2 MP mang ??n ch?t l??ng hình ?nh có ?? chi ti?t khá cùng nhi?u tính n?ng ch?p ?nh hi?n ??i nh? trang b? 2 c?m bi?n ph? ?i kèm.

? ph?n m?t tr??c trang b? camera selfie 8 MP cùng tính n?ng làm ??p giúp t? tin h?n trên các b?c ?nh t? ch?p.

Trang b? 3 camera - Nokia G11

Hi?u n?ng ?n ??nh

Trang b? trên chip là b? x? l? Unisoc T606 8 nh?n mang ??n tr?i nghi?m m??t mà ?n ??nh trên các tác v? h?ng ngày.

Máy s? h?u 4 GB RAM, b? nh? trong 64 GB giúp máy ?a nhi?m khá t?t cùng kh?ng gian l?u tr? ?áp ?ng nhu c?u t?i xu?ng m?t vài ?ng d?ng cùng m?t l??ng hình ?nh t??ng ??i l?n, ngoài ra ng??i dùng có th? n?ng c?p b? nh? trong th?ng qua th? MicroSD t?i ?a 512 GB.

Xem thêm :?RAM là gì, có ? ngh?a gì trong các thi?t b? ?i?n t?, di ??ng?

Hi?u n?ng ?n ??nh - Nokia G11

Th?i gian s? d?ng l?u dài

Trang b? bên trong máy là viên pin kh?ng 5050 mAh ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng c? ngày cho các tác v? th?ng th??ng. Nh?m rút ng?n th?i gian s?c ??y viên pin dung l??ng cao, Nokia trang b? c?ng ngh? s?c pin nhanh 18 W trên thi?t b?.

Trang b? viên pin kh?ng - Nokia G11

Nhìn chung, Nokia G11 ?áp ?ng t?t các nhu c?u c? b?n h?ng ngày v?i hi?u n?ng ?n ??nh, ch?p ?nh s?c nét cùng th?i gian s? d?ng l?u dài, phù h?p v?i ??i t??ng ng??i dùng th??ng xuyên s? d?ng thi?t b? trong các c?ng vi?c liên l?c hay gi?i trí ? m?c c? b?n.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Nokia G11

?ánh giá

?óng
Điện thoại Nokia G11

Điện thoại Nokia G11

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

3.190.000₫

3.890.000₫

-17%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Nokia G11

 • Màn hình:

  TFT LCD 6.5" HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 13 MP & Ph? 2 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  8 MP
 • Chip:

  Unisoc T606
 • RAM:

  4 GB
 • Bộ nhớ trong:

  64 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5050 mAh 18 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
96 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com