Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Xiaomi Redmi 10A

127 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 18 tháng t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, C? s?c r?i ??u Type A, Cáp microUSB Xem hình

Điện thoại Xiaomi Redmi 10A

Th?ng tin s?n ph?m

Xiaomi ?? b? sung dòng ?i?n tho?i giá r? b?ng cách tung ra th? tr??ng thi?t b? m?i có tên Xiaomi Redmi 10A, n?i b?t v?i thi?t k? ??n gi?n mà tinh t?, màn hình hi?n th? l?n và có pin dung l??ng lên ??n 5000 mAh.

Di?n m?o tr? trung

Redmi 10A có m?t thi?t k? khá ??n gi?n, m?t tr??c là màn hình gi?t n??c v?i các c?nh m?ng, ch? có c?nh d??i h?i dày. Phía m?t l?ng có k?t c?u ???ng v?n n?i ch?y d?c máy, mang ??n m?t c?m giác c?m n?m ch?c ch?n h?n, ch?ng tr?n tr??t. Xiaomi ?? ??n gi?n hóa m?t l?ng khi ??a chung m?-?un camera và c?m bi?n v?n tay vào m?t c?m.

Di?n m?o tr? trung - Redmi 10A

H?n n?a?Redmi 10A còn có nhi?u màu s?c tr? trung ?ó là: Xám, xanh d??ng, b?c. T? ?ó cung c?p cho khách hàng s? l?a ch?n ?? ?ánh b?t cá tính.

Màn hình 6.53 inch l?n

Xiaomi trang b? cho máy màn hình kích th??c l?n lên ??n 6.53 inch v?i ?? ph?n gi?i HD+ và t? l? khung hình chu?n 20 : 9. Màn hình l?n c?a thi?t b? h?a h?n s? ?em ??n kh?ng gian hi?n th? r?ng h?n, d? dàng xem phim m?t cách r? nét.?

Màn hình 6.53 inch l?n - Xiaomi Redmi 10A

Màn hình l?n còn d? dàng ??c n?i dung c?a m?t trang sách, báo ho?c tin t?c, hay chat cùng b?n bè c?ng thêm nhanh và ti?n l?i.

Camera ch?p ?nh r? nét

Redmi 10A ???c trang b? camera 13 MP và m?t camera ph? 2 MP ? m?t l?ng, h? tr? ch?p nh?ng b?c ?nh m?t cách r? nét h?n. Phía tr??c thi?t b? có ?ng kính 5 tri?u ?i?m ?nh giúp b?c ?nh thêm ph?n ?o di?u.

Camera ch?p ?nh r? nét - Redmi 10A

Pin kh?ng kh?ng lo h?t

?i?n tho?i s? h?u pin dung l??ng cao lên ??n 5000 mAh, Xiaomi h?a h?n th?i gian nghe nh?c lên ??n c? tu?n, xem phim t? sáng ??n t?i, giúp ?i ch?i tho?i mái mà kh?ng còn lo h?t pin n?a.?

Pin kh?ng kh?ng lo h?t - Xiaomi Redmi 10A

Theo th?ng tin t? Xiaomi, Redmi 10A có ch? ?? ch? lên ??n 35 ngày, có th? phát nh?c trong 6 ngày, xem video 19 gi?, g?i ?i?n 32 gi?.

Kh?ng c?n ph?i nói c?ng bi?t Redmi 10A là m?t s?n ph?m giá r? có nhi?u tính n?ng t?t, khi s? h?u màn hình l?n, camera ch?p ?nh r? nét, h?n n?a l?i có pin kh?ng và thi?t k? th?i trang, ?úng th?t là m?t s?n ph?m ?áng s?m.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Xiaomi Redmi 10A

Minh

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Máy r?t ok trong t?m giá. M?i ng??i nên tham kh?o s?n ph?m này nhé

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

Dung

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

S?n ph?m tuy?t v?i

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

?ánh giá

?óng
Điện thoại Xiaomi Redmi 10A

Điện thoại Xiaomi Redmi 10A

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

2.690.000₫

2.890.000₫

-6%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

8 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 6 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Xiaomi Redmi 10A

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.53" HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 13 MP & Ph? 2 MP
 • Camera trước:

  5 MP
 • Chip:

  MediaTek Helio G25
 • RAM:

  2 GB
 • Bộ nhớ trong:

  32 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 10 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
19 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com