Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB)

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB)

586 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 18 tháng t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB)

Th?ng tin s?n ph?m

Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB) ra m?t và ???c xem nh? chi?c?smartphone?có giá t?m trung ?n t??ng, v?i 1 c?u hình m?nh, c?m camera x?n sò, pin kh?e, s?c nhanh mà giá l?i r?t ph?i ch?ng.

Thi?t k? bo cong ??m ch?t Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 11 xu?t hi?n v?i màu s?c tr? trung nh? ?en và xanh d??ng, t?t c? ??u r?t th?i trang, sang tr?ng, ??p m?t. Thi?t k? c?nh bo cong m?m m?i, hi?n ??i cho t?ng th? ?i?n tho?i, n?i b?t ? c?m camera sau ???c ??t trong m?-?un l?n.

Màu s?c tr? trung | Xiaomi Redmi Note 11

Màn hình Xiaomi Redmi Note 11 kích c? 6.43 inch v?i camera ??c l?, s? h?u 2 c?nh và c?nh trên siêu m?ng, cho di?n tích màn hình tr?i nghi?m t?t, ?? m?t và t?o s? t?p trung khi xem.

Màn hình ??c l? - Xiaomi Redmi Note 11

?i?n tho?i ???c trang b??b?o m?t v?n tay?c?nh vi?n h? tr? b?o m?t t?t, ?? nh?y cao ?? truy c?p màn hình nhanh qua 1 ch?m.

C?m bi?n v?n tay c?nh vi?n - Xiaomi Redmi Note 11

Hi?u n?ng m?nh m? v?i chip Snapdragon

Máy s? d?ng CPU Snapdragon 680 8 nh?n t?c ?? x? l? ??t 2.4 GHz cùng GPU Adreno 610?có hi?u su?t cao, mang ??n hi?u n?ng ?n t??ng cho chi?c smartphone t?m trung nh? Xiaomi Redmi Note 11, ch?y ?a nhi?m m??t mà trên các tác v? quen thu?c nh? l??t web, xem YouTube hay ch?i game online m?c ?? h?a trung bình/cao,…

MediaTek Dimensity 810 5G - Xiaomi Redmi Note 11

Máy ???c h? tr??RAM 6 GB?ho?t ??ng ?n ??nh khi m? cùng lúc nhi?u ?ng d?ng, kh?ng b? tình tr?ng gi?t ?? màn hình.

B? nh? trong 128 GB?khá tho?i mái cho nhu c?u l?u tr? cá nh?n, t?o kho ?nh ch?p và video hay các t?a game yêu thích trên máy mà kh?ng quá lo l?ng quá t?i b? nh?.

Màn hình s?c nét, chi?n game m??t mà

Xiaomi Redmi Note 11 s? h?u màn hình AMOLED có góc nhìn r?ng, màu ?en s?u, t? l? màn hình so v?i khung máy t?t t?o kh?ng gian tr?i nghi?m tuy?t v?i khi gi?i trí.

90 Hz - Xiaomi Redmi Note 11

?? ph?n gi?i màn hình ??t chu?n Full HD+ cho m?i hình ?nh ??u s?c nét, ch?n th?t, cu?n hút. Cùng v?i t?c ?? làm t??i ??n 90 Hz ??m b?o t?ng thao tác ch?m vu?t ??u th?t m??t, gia t?ng t?c ?? chi?n game ?? n?m tr?n các c? h?i d?n ?i?m.

B?t tr?n t?ng kho?nh kh?c v?i c?m camera x?n sò

C?m camera sau c?a Xiaomi Redmi Note 11 ???c ??t trong m?-?un l?n n?i b?t, ch?a 1 camera chính c?m bi?n chính ??n 50 MP, m?t camera 8 MP và 2 camera cùng ?? ph?n gi?i 2 MP.

C?m camera | Xiaomi Redmi Note 11

Nh? s? k?t h?p c?a các camera này, ch?t l??ng quay phim, ch?p ?nh AI trên Xiaomi Redmi Note 11 d? dàng thuy?t ph?c b?n, v?i ?nh ch?p t?ng th?, ?nh ch?p c?n hay ch?p ch?n dung ??u s?c nét, t??ng ph?n t?t, có h?n, th? hi?n r? n?i dung mà ng??i ch?p ?nh mu?n truy?n ??t, cho b?n t? tin sáng t?o.

Giao di?n camera | Xiaomi Redmi Note 11

Kh? n?ng l?y nét và b?t sáng t?t, góc ch?p r?ng h? tr? b?n ch?p phong c?nh ??p, cùng v?i c?ng ngh? xóa ph?ng th?ng minh làm n?i b?t ch? th? t?o ?i?m nh?n cho t?ng kho?nh kh?c b?n ghi hình l?i.

Ch?p ?nh - Xiaomi Redmi Note 11

Camera tr??c 13 MP tích h?p ??y ?? các tính n?ng t??xóa ph?ng, làm ??p, ch?p ?nh HDR, quay video Full HD+ giúp nh?ng t?m ?nh c?a b?n lu?n t??i t?n mà kh?ng c?n ch?nh s?a quá nhi?u, t? tin th? hi?n tr??c ?ng kính.

Tr?i nghi?m theo cách b?n mu?n

Viên pin dung l??ng 5000 mAh ?? n?ng l??ng s? d?ng cho 1 ngày dài s? d?ng ?i?n tho?i v?i t?n su?t cao.

Khi thi?t b? c?n ngu?n, c?ng ngh??s?c pin nhanh?33 W s? nhanh chóng ph?c h?i n?ng l??ng ?? b?n ti?p t?c hành trình tr?i nghi?m, v?i các tác v? ?ang dang d?.

S?c 33 W - Xiaomi Redmi Note 11

N?u so v?i m?c giá mà?Xiaomi?chào bán thì Redmi Note 11 khá tuy?t trong c?u hình và ch?t l??ng, ?áng ???c x?p h?ng c?nh tranh trong ph?n khúc??i?n tho?i Android?ch?t l??ng t?t giá r? cho ng??i dùng s?n ?ón.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB)

 • Xem 28 ảnh từ KH

Thiên

Chip snapdragon 680 hi?u n?ng b?ng nh?ng chip nào v?y??

Kim Nam

QTV

Chào anh !
D? con chip Qualcomm Snapdragon 680 s? có hi?u n?ng cao h?n m?t chút so v?i Helio G88 ?
Th?ng tin ??n anh.

Hdhdjd

Khu v?c tam kì qu?ng nam còn hàng kh?ng ?

Huế Anh

QTV

Chào anh!?
D?, hi?n t?i s?n ph?m??i?n tho?i Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB) màu xám bên em ?ang còn hàng t?i:??
S? 339 Tr?n Cao V?n, P. An S?n, TP Tam K?, T?nh Qu?ng Nam.?
???ng Phan B?i Ch?u, Ph??ng T?n Th?nh, Thành ph? Tam K?, T?nh Qu?ng Nam.?
540 Phan Chu Trinh, P.An S?n, TP.Tam K?, T.Qu?ng Nam (G?n Ng? t? Nam Ng?i).?
02 Phan Chu Trinh, Ph??ng An M?, Thành ph? Tam K?, T?nh Qu?ng Nam, Vi?t Nam.?
Th?ng tin ??n anh ?.??

Võ Duy Tân

Cho mình h?i sao cái ?t mình m?i mua mà khi mình taqts ?r b? vào túi. ?êns lúc l?y ra thì nó nh?y tùm lum. Ch?n v? ?ng d?ng tá l?. Tr??ng h?p này mình ph?i làm sao ?. S? nó ?n v? tào lao thì h?i m?t hihi

Tải Nguyên

QTV

D? tr??ng h?p này b?n nên t?t máy và ki?m tra xem túi có b? c?n máy kh?ng ??
Th?ng tin ??n anh

Võ Duy Tân

Cho mình h?i ?t mình m?i mua mà sao mình t?t b? vào túi q lát sau l?y ra nó b? nh?y ?ng d?ng tùn lum nhue là m? màn hình lên cái nó nh?y tùm lum. Tr??ng h?p này mình ph?i làm sao ?

Trần Luân

QTV

D? anh vào cài ??t trên máy >??cài ??t n?ng cao > anh ki?m tra xem có ch? ?? b? túi kh?ng n?u có b?t ch? ?? này lên nha.
Th?ng tin ??n anh

Đức

Em c?p nh?t b?n n?ng c?p m?i thì ch?i game b? deley ph?i làm sao ??lúc ch?a c?p nh?t ch?i v?n bình th??ng

Đức

Em c?p nh?t b?n n?ng c?p m?i thì ch?i game b? deley ph?i làm sao ??lúc m?i mua ch?i v?n bình th??ng

Thanh Thủy

QTV

D? tr??ng h?p này kh?ng bi?t anh ch?i game nào thì b? ?,? anh vui lòng cung c?p th?ng tin r? h?n ?? ???c h? tr? c? th? h?n anh nhé.??
Mong nh?n ???c ph?n h?i t? anh ?!?

Minh Thuận

QTV

D? tr??ng h?p này kh?ng bi?t anh ch?i game nào thì b? ?, anh vui lòng cung c?p th?ng tin r? h?n ?? ???c h? tr? c? th? h?n anh nhé.
Mong nh?n ???c ph?n h?i t? anh ?!

Minh Thuận

QTV

D? tr??ng h?p này kh?ng bi?t anh ch?i game nào thì b? ?, anh vui lòng cung c?p th?ng tin r? h?n ?? ???c h? tr? c? th? h?n anh nhé.
Mong nh?n ???c ph?n h?i t? anh ?!

Đoàn Văn tình

Máy c?a mình m?i mua ???c h?n m?t tháng mà c? g?ii messenger mà dùng camera m?t sau là nó c? t?i d?n ?i là sao v?y

Thành Luân

QTV

D? tr??ng h?p này thì có th? máy c?a anh b? xung ??t ph?n m?m nên anh giúp em kh?i ??ng l?i máy xem sao ?.?
Th?ng tin ??n anh !?

Đinh Công Kha

N?m tri?u r??i sao còn có 5 tri?u m?t v?y gi?m giá có áp d?ng khi ra ngoài c?a hàng mua kh?ng

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

HÙNG

Cu?ng th?c m?c ko th??y ai gia?i ?a?p

Huế Anh

QTV

Chào anh!
D?, hi?n t?i s?n ph?m ?i?n tho?i Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB) t?i TPHCM có giá là 5.490.000? anh nha.
Khi anh mua s?n ph?m anh s? ???c các khuy?n m?i nh?:
1. Ch?n 1 trong các khuy?n m?i:
Gi?m giá 500,000?.
Phi?u mua hàng AVA 750,000?.
2. Nh?p m? MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng.
3. Gi?m ??n 500.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng.
Giá và khuy?n m?i này áp d?ng khi anh mua online ho?c t?i siêu th? lu?n anh nha.
Th?ng tin ??n anh ?.

Hiếu

Cho em h?i em 21t mua tr? góp c?n nh?ng gì

Hồng Sơn

QTV

Chào anh.

D? anh ?ang quan t?m ??n tr? góp qua th? hay qua c?ng ty tài chính ?.

Vũ Nam

Cho h?i redmi note 11 b?n 6/128 ? t?y ninh còn hàng kh?ng ?

Tấn Phong

QTV

Chào anh,
D? s?n ph?m ?ang có hàng t?i các siêu th? sau:
?i?n máy Xanh ???ng ?T782, th?a ??t 434, t? b?n ?? 37, ?p 4 (nay là ?p 07), x? Bàu ??n, huy?n Gò D?u, t?nh T?y Ninh
?i?n máy Xanh S? 1013, ???ng ?T, T? 1, ?p Thu?n Hòa, X? Tru?ng Mít, Huy?n D??ng Minh Ch?u, T?nh T?y Ninh (Ngay Ng? ba ??t sét)
?i?n máy Xanh S? 3574, t? 2, khu C?ng nghi?p Linh Trung III, ?p Su?i S?u, ph??ng An T?nh, th? x? Tr?ng Bàng, T?nh T?y Ninh...
Anh cho em xin th?ng tin khu v?c c? th? ?? bên em ki?m tra giúp mình ???c kh?ng ??
Mong nh?n ph?n h?i t? anh.

Nam

Cho h?i cách c?a hàng ? khu v?c g?n ch? ??t thánh còn hàng kh?ng ? (6/128))

Phương Đình

QTV

Chào anh

D? theo em ki?m tra thì hi?n t?i s?n ph?m t?m kh?ng còn hàng t?i chi nhánh ? TP T?y Ninh, T?y Ninh ?.

Th?ng tin ??n anh.

Lê Ngọc Dương

B?y gi? n?u mua tr?c ti?p t?i c?a hàng b?n ram 6gb/128gb thì giá có là 4.999 khi mua online kh?ng ?

Trần Nam

QTV

Chào anh
D? ?i?n tho?i Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB)? hi?n có giá?4.990.000 khi mua online ho?c tr?c ti?p lu?n ?, D? n?u mình quan t?m và mu?n ??t hàng s?n ph?m, ?? l?i s? ?i?n tho?i và ??a ch? mua hàng(b?o m?t, ?n) ?? bên em lên ??n v?i giá khuy?n m?i nh?t nhé?
Th?ng tin ??n anh!?

Cát Tường

? Hu? còn ko ?

Trần Nam

QTV

Chào anh
D? em ki?m tra s?n ph?m v?n còn hàng t?i khu v?c mình ?ang quan t?m anh nhé.D? n?u mình quan t?m và mu?n ??t hàng s?n ph?m, ?? l?i s? ?i?n tho?i và ??a ch? mua hàng(b?o m?t, ?n) ?? bên em lên ??n v?i giá khuy?n m?i nh?t nhé
Th?ng tin ??n anh!?

?ánh giá

?óng
Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB)

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB)

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

5.190.000₫

5.490.000₫

-5%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB)

 • Màn hình:

  AMOLED 6.43" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 50 MP & Ph? 8 MP, 2 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  13 MP
 • Chip:

  Snapdragon 680
 • RAM:

  6 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM H? tr? 4G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 33 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
2.621 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • T?i mu?n ??i nh?c chu?ng khác cho ?t thì ph?i lm s z
  Chào anh !?
  D? anh th? vào cài ??t > ?m thanh và rung > ki?m tra và ??i ph?n nh?c chu?ng xem sao ?
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng18 gi? tr??c
 • Sao em b?t l?i t?t trong trò ch?i c?a game turbo r?i mà khi vào game v?n kh?ng th?y hi?n v?y ??
  D? chào ch??
  D? tr??ng h?p này ch? th? t?t ngu?n kh?i???ng l?i máy r?i ki?m tra l?i xem sao???
  Xin th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng21 gi? tr??c
  @Thanh Th?y: th? r?i nh?ng v?n kh?ng ???c ?
  Xem ti?p 3 tr? l?i khác ?
  D? ch??vào b?o m?t & game turbo nh?n vào d?u c?ng r?i thêm trò ch?i vào good lock nhé.
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng20 gi? tr??c
  @Thanh Th?y: c? h?p c?ng c? video c?ng v?y
  D? bên mình ?? ph?n h?i cho ch? r?i ?ó ?, ch? c?p nh?t website ?? xem l?i nha.?
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng20 gi? tr??c
 • Bên mình còn Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB) màu xanh nh?t k ?
  Chào anh
  D? phi?n anh cung c?p cho em ??a ch? c? th? X?/ Ph??ng, Qu?n/Huy?n ?? em ki?m tra và th?ng báo ??n anh nhé?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng22 gi? tr??c
 • M?i mua ?c m?t tu?n tr? l?i ?c ko
  Chào anh
  D? n?u s?n ph?m mua m?i bên em , còn th?i gian b?o hành và s?n ph?m kh?ng b? tr?y x??c c?n móp, ng?m ch?t l?ng, còn gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, ko b? l?i do ng??i dùng, còn ?? ph? ki?n và khuy?n m?i kèm theo. Khách mua t? ngày 1/3/2021 thì bên em s? h? tr? thu l?i và hoàn l?i trong tháng ??u tiên 80% giá trên hóa? ??n t? tháng th? hai m?i tháng tr? thêm 10% ?. Anh/Ch? vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng ?? em ki?m tra giá thu l?i cho mình tham kh?o ?.
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng23 gi? tr??c
 • Em mua dt note 11 dc 5 h?m mà ch?i Lien Quan.. Caia hình m?ng ?? ?? xang xanh hoai..và m?ng dd c?a sim y?u.. Th? e có ??i dc cái m?i ko?
  Chào anh?
  D? tr??ng h?p này anh t?t ngu?n kh?i ??ng l?i máy r?i ki?m tra l?i xem sao anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng12 gi? tr??c
  @C?ng Huy: e có làm ròi ch?i game liên qu?n nó lagg lagg d?u m?ng lúc ?? lúc xanh..ch?nh ? cau hình th?p và m? c? game turbo ròi.e ch?i ?t c? c?a e Oppo a83 v?n oke ko b? nhu v?y. Th? có p máy có b? l?i ko? Và e có ?c ??i máy m?i ko?nêu e mu?n ??i qua sámunh a13 thì bù nhi?u ti?n?
  D? tr??ng h?p này anh vui lòng t?t ngu?n kh?i ??ng l?i máy, k?t n?i v?i m?t m?ng khác ?n ??nh h?n trong lúc ch?i anh ?óng b?t các ?ng d?ng ch?y ng?m kh?ng c?n thi?t l?i và ch?nh c?u hình game xu?ng m?c th?p h?n xem có c?i thli?n ???c tình tr?ng trên kh?ng anh nhé. V? chính sách mua hàng anh vui lòng ch? kho?ng 60 phút bên em s? ph?n h?i anh sau nhé.?
  Xin th?ng tin ??n anh ?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng11 gi? tr??c
 • Sao ?? sáng ghi 1000nit mà có ch? b?o ch? ?c 700nit th?i ad
  D? chào anh,
  D? ?? sáng màng hình h?ng c?ng b? là 1000nits ?ó anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
 • Bên khu v?c binh d??ng an phú thu?n an còn s?n ph?m xiaomi redmi note 10 (6gb/128gb) kh?ng shop?
  Chào anh
  D? s?n ph?m này bên em ?? ng?ng kinh doanh r?i ?, mình có th? tham kh?o các s?n ph?m khác bên em nhé?
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 ngày tr??c
 • Redmi note 11 b? tr?y ? khung vi?n thì thay ? ??u v ?
  chào anh, d? anh có mua s?n ph?m ?ó bên em kh?ng ?, cho em xin s? ?i?n tho?i mua hàng ?!Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c
 • Redmi note 11 6/128gb có ch?i ???c ghenshin impact kh?ng ?
  Chào?anh
  D? máy có th? ch?i ???c game trên ? m?c c?u hình th?p và s? có gi?t lag?anh nhé.
  Th?ng tin ??n?anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • Redmi note 11 (6GB/128GB) ? TGD? t?i V? Di - V?nh T??ng - V?nh Phúc còn hàng kh?ng QTV ?i? Còn hàng thì sáng mai ch?y lên mua.

  Chào anh
  D? s?n ph?m ?i?n tho?i Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB)??màu xám hi?n ch?a có hàng t?i khu v?c V? Di, tuy? nhiên ?ang có hàng t?i các khu v?c sau thu?c V?nh T??ng, V?nh Phúc ?:

  ?i?n máy xanh Th?n 1, X. ??i ??ng, H. V?nh T??ng, T. V?nh Phúc (ng? t? ?èn ?? ??i ??ng)?
  ?i?n máy xanh T? d?n ph? ??i C?n, TT. V?nh T??ng, H. V?nh T??ng, T. V?nh Phúc (ngay vòng tròn T? Tr?ng)?
  Th? gi?i di ??ng Ch? TT. V?nh T??ng, TT.V?nh T??ng, H. V?nh T??ng, T. V?nh Phúc?
  ?i?n máy xanh X? L?ng Hòa, Huy?n V?nh... Xem ti?p ?

  Chào anh
  D? s?n ph?m ?i?n tho?i Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB)??màu xám hi?n ch?a có hàng t?i khu v?c V? Di, tuy? nhiên ?ang có hàng t?i các khu v?c sau thu?c V?nh T??ng, V?nh Phúc ?:

  ?i?n máy xanh Th?n 1, X. ??i ??ng, H. V?nh T??ng, T. V?nh Phúc (ng? t? ?èn ?? ??i ??ng)?
  ?i?n máy xanh T? d?n ph? ??i C?n, TT. V?nh T??ng, H. V?nh T??ng, T. V?nh Phúc (ngay vòng tròn T? Tr?ng)?
  Th? gi?i di ??ng Ch? TT. V?nh T??ng, TT.V?nh T??ng, H. V?nh T??ng, T. V?nh Phúc?
  ?i?n máy xanh X? L?ng Hòa, Huy?n V?nh T??ng, T?nh V?nh Phúc (??i ?i?n c?y x?ng L?ng Hoà).
  ?i?n máy xanh Th?n B?c C??ng, Th? Tr?n Th? Tang, Huy?n V?nh T??ng, T?nh V?nh Phúc
  Mình có th? ghé ?? tham kh?o s?n ph?m ?.
  ?Th?ng tin ??n anh.

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 ngày tr??c

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com