Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

98 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 18 tháng t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Th?ng tin s?n ph?m

?i?n tho?i?Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G?h?i t? ?? nh?ng y?u t? ?n t??ng nh?t c?a m?t chi?c?smartphone t?m trung: Camera 108 MP s? 1 ph?n khúc, màn hình AMOLED 120 Hz, pin 5000 mAh, s?c nhanh 67 W, h? tr? 5G cùng con chip Snapdragon 695 m?nh m?.

Camera ?? ph?n gi?i cao

Redmi Note 11 Pro 5G có camera chính 108 MP,?camera góc siêu r?ng?8 MP và m?t camera macro 2 MP, máy ch? có 3 camera và kh?ng có camera xóa ph?ng nh??Redmi Note 11 Pro 4G.?

C?m camera - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Camera chính 108 MP là ?i?m nh?n ?áng chú ? nh?t c?a máy, ? ?i?u ki?n ?? sáng hình ?nh có ?? chi ti?t cao, khi zoom ra kh?ng b? m? nhi?u v?n có th? nhìn th?y các v?t th? nh? ? xa.

?nh ch?p t? camera chính - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Ch? ?? ch?p ?êm v?n tái hi?n ???c màu s?c c?nh v?t, nhìn chung thì ?nh ch?p ban ?êm có ch?t l??ng t??ng ??i t?t, ?? nhi?u ít, tuy nhiên c?ng có hi?n t??ng lóe sáng ? các c?t ?èn.?

? ?? ph?n gi?i m?c ??nh là 12 MP thì hình ?nh v?n có ?? chi ti?t t?t, ?nh b?t ??u b? nhi?u h?t nhi?u h?n khi ?i?u ki?n ánh sáng gi?m, nh?ng nhìn chung v?n ? m?c khá.

Tuy kh?ng có camera xóa ph?ng nh?ng Redmi Note 11 Pro 5G v?n có th? ch?p xóa ph?ng, ch?t l??ng ?em l?i v?n r?t ?n áp, xóa ph?ng r?t m?n và nét, kh?ng b? l?n vào ch? th? nhi?u.

?nh ch?p xóa ph?ng - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

?i?n tho?i có camera góc siêu r?ng 8 MP giúp ch?p ?nh t?p th? hay khung c?nh r?ng l?n v?n tho?i mái, tuy nhiên ?? ph?n gi?i th?p h?n camera chính nên ?? chi ti?t s? kh?ng b?ng.

?nh ch?p t? camera góc siêu r?ng - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Camera macro 2 MP có ?? chi ti?t kh?ng quá cao, mang l?i hình ?nh ? m?c ch?p nh?n ???c, tái t?o màu s?c ?n.

Camera selfie 16 MP tích h?p làm ??p AI cho da tr? nên láng m?n, m?i h?ng hào h?n, làm ??p v?a ph?i kh?ng b? ?o. Mình có th? tùy ch?nh ?? m?c ?? xóa ph?ng ?? ?? ?nh kh?ng b? quá l?, kh?ng b? l?m vào các ph?n da, tóc.

?nh ch?p t? camera tr??c - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Hi?u n?ng ?n ??nh, h? tr? 5G

?i?n tho?i Xiaomi s? h?u con chip Snapdragon 695 5G ???c ?ánh giá t?t, khi ch?i Asphalt 9 ch?t l??ng ?? h?a cao FPS ?n ??nh ? m?c 30, di chuy?n trái ph?i m??t mà. Liên Qu?n Mobile ch?i max c?u hình FPS ?n ??nh ? m?c 60, di chuy?n m??t mà, combat ?n ??nh, tung chiêu nhanh, kh?ng b? gi?t lag k? c? khi giao tranh t?ng.

Liên Qu?n Mobile - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

PUBG ch?i ? ?? h?a HD - Cao khung hình còn gi?t lag, di chuy?n, lái xe, ?i thuy?n, trèo t??ng, loot ?? còn khá khó, b?n súng ch?a chu?n. ?? ho? C?n b?ng - C?c cao thì ch?i ?n ??nh, chi?n ngon, súng kh?ng còn gi?t lag, t?c ?? khung hình ? m?c trung bình kho?ng 40 FPS, kh?ng b? nh?y FPS nhi?u.

PUBG Mobile - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Vì ch?i ? m?c c?u hình khá là cao nên máy b?t ??u nóng d?n sau kho?ng 30-40 phút ch?i liên t?c. ?? máy mát và ti?t ki?m pin h?n b?n có th? ch?i game ? m?c ?? h?a trung bình.

Thi?t k? ph?ng theo xu h??ng

?i?n tho?i có màn hình AMOLED 6.67 inch, ?? ph?n gi?i Full HD+, t?n s? quét 120 Hz cho hình ?nh s?ng ??ng, r?c r?, ?? t??ng ph?n cao c?ng nh? hi?n th? ???c m??t mà h?n.

Màn hình 120 Hz - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

?? sáng 1200 nits giúp ng??i dùng v?n có th? xem t?t khi ?i ngoài tr?i n?ng, h? tr? tính n?ng h?n ch? ánh sáng xanh, cho ??i m?t tho?i mái h?n trong quá trình s? d?ng.

?? sáng t?i ?a 1200 nits - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Thi?t k? khung vi?n vu?ng v?c nam tính tr? trung, bo 4 góc v?a ph?i v?a sang tr?ng nh?ng v?n gi? ???c s? thanh thoát, th?m m?. ?ng kính 108 MP nh? lên cao h?n c?m cam sau t?o ?i?m nh?n cho m?t l?ng.

C?m camera - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

C?m camera sau l?i có th? khá phá cách nh?ng d? có nguy c? tr?y x??c nên b?n có th? s? d?ng thêm ?p l?ng ?? b?o v? c?m camera ???c t?t h?n.

Camera selfie ??c l? chính gi?a, g?n gàng, t?ng t? l? hi?n th? trên màn hình. Ph?n m?t l?ng ???c chuy?n màu gradient khá ?n t??ng và ???c ph? m?t l?p m? h?n ch? bám v?n tay hi?u qu?.

Camera ??c l? - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Pin 5000 mAh, s?c nhanh 67 W

Th?i gian s? d?ng lên ??n 8 gi? v?i ?? các lo?i tác v? t? l??t web t?i ch?i game, s?c nhanh 15 phút ???c 50% (k?t qu? trong phòng thí nghi?m Xiaomi) và có th? s?c ??y pin sau kho?ng g?n m?t gi?. Nhìn chung, t?c ?? t??ng ??i ??u nhau trong su?t quá trình s?c.*

*Th?i gian s?c/s? d?ng có th? thay ??i tùy theo nhu c?u, tác v? s? d?ng.

Th?i gian s? d?ng pin - Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

V?i các ??c ?i?m trên, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G là m?t s?n ph?m kh?ng th? b? qua trong ph?n khúc t?m trung. C?u hình ?n ??nh, màn hình m??t mà cùng c?m camera ch?p t?t, phù h?p h?u h?t v?i m?i ??i t??ng ng??i dùng.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Tuyết

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

Trần Thị Thùy

S? gi?i thi?u cho b?n bè, ng??i th?n

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

?ánh giá

?óng
Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

8.590.000₫

8.990.000₫

-4%

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

 • Màn hình:

  AMOLED 6.67" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 108 MP & Ph? 8 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  16 MP
 • Chip:

  Snapdragon 695 5G
 • RAM:

  8 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM (SIM 2 chung khe th? nh?) H? tr? 5G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 67 W
Hướng Dẫn Sử Dụng Tiếng Anh [PDF, 2.0MB] Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
1.118 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com