Xem giá, t?n kho t?i: P.An Khánh, TP.Thủ Đức (Gồm Q2, Q9, Q.TĐ), Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11S 5G

42 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng ?i?n tho?i 18 tháng t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: H?p, Sách h??ng d?n, C?y l?y sim, ?p l?ng, Cáp Type C, C? s?c nhanh r?i ??u Type A Xem hình

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Th?ng tin s?n ph?m

T?i s? ki?n ra m?t s?n ph?m m?i di?n ra h?m 29/3, ?i?n tho?i?Xiaomi ?? ra m?t Redmi Note 11S 5G toàn c?u. Thi?t b? là m?t b?n n?ng c?p ?áng giá so v?i Redmi Note 11S 4G, cùng xem máy có gì ??c bi?t th?i nào.

Thi?t k? quen thu?c nh?ng v?n th?i th??ng

?i?n tho?i Redmi Note 11S 5G có ngo?i hình b?t m?t v?i?3 màu s?c th?i th??ng g?m: Midnight Black, Twilight Blue và Star Blue. Vi?n màn hình hai bên c?a máy khá m?ng cùng v?i ?ó là c?nh vi?n bo cong theo lòng bàn tay, t?o c?m giác c?m n?m tho?i mái h?n.

Thi?t k? th?i th??ng - Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Màn hình c?a ?i?n tho?i có t?m n?n?IPS LCD v?i kích th??c 6.6 inch cùng t?c ?? làm t??i 90 Hz. Ch?a h?t, c?m camera thi?t k? d?c t?o ?i?m nh?n khá ?n t??ng cho m?t sau, ng??i dùng c?ng s? b?t g?p logo Redmi ? góc trái bên d??i c?a máy.

Hi?u n?ng ?n ??nh v?i chip Dimensity 810 5G

Các s?n ph?m Xiaomi kh?ng bao gi? làm chúng ta th?t v?ng v? c?u hình và Redmi Note 11S 5G c?ng kh?ng ngo?i l?. V?i con chip Mediatek Dimensity 810 5G, ng??i dùng s? tho?i mái ch?i game, xem phim, l??t web và các tác v? khác mà kh?ng lo gi?t lag.

Hi?u n?ng ?n ??nh - Xiaomi Redmi Note 11S 5G

?i?n tho?i có pin 5000 mAh ?i kèm s?c nhanh 33 W, th?ng s? này có th? giúp b?n s? d?ng máy liên t?c trong 1 ngày, th?m chí có th? lên ??n 2 ngày n?u b?n s? d?ng kh?ng th??ng xuyên.

Camera ph?c v? yêu c?u ch?p ?nh c? b?n

Redmi Note 11S 5G s? h?u c?m 3 camera sau, trong ?ó c?m bi?n chính có ?? ph?n gi?i 50 MP, 1 camera?siêu r?ng 8 MP và camera macro 2 MP. V?i c?m camera này, b?n có th? tho? thích ghi l?i nh?ng kho?nh kh?c thú v? trong cu?c s?ng.

Camera ph?c v? yêu c?u ch?p ?nh c? b?n - Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11S 5G là m?t thi?t b? khá t?t v?i hi?u n?ng ?n ??nh, thi?t k? ??p và ??c bi?t có h? tr? 5G. Nhìn chung, ??y s? là m?t l?a ch?n thích h?p cho b?n ? ph?n khúc t?m trung.

Xem thêm

Đánh giá Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Phát

Cho em h?i n?u mua tr? góp b?ng ti?n thì ph?i tr? tr??c bao nhiêu ti?n ?

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

Đình Thắng

QTV

Chào anh.
S?n ph?m anh có th? tr? tr??c t? 30% - 70% giá tr? s?n ph?m ?ó ?. N?u quan t?m mình có th? vui lòng cho em bi?t mình ?ang mu?n tr? tr??c bao nhiêu và mu?n tr? góp trong vòng bao nhiêu tháng ?? bên em h? tr? ki?m tra và t? v?n gói tr? góp phù h?p ?.??
Mong nh?n ph?n h?i t? anh?

Phát

V?i l?i cho em h?i s?n ph?m này còn hàng ? TP Sóc Tr?ng t?nh S? Tr?ng kh?ng ?

Vân Anh

QTV

D? em ki?m tra hi?n s?n ph?m ?ang còn hàng t?i :?13-15A Hùng V??ng, P.06, TP.Sóc Tr?ng, T.Sóc Tr?ng, N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé?
Th?ng tin ??n anh.?

Nguyễn Nhật Trường

cho em h?i là mua tr? góp qua ng?n hàng thì c?n ph?i tr? tr??c bao nhi?u ti?n ?. e là sinh viên thì có khuy?n m?i gì kh?ng ?

Triệu Mẫn

QTV

Chào anh.
D? tr? góp qua c?ng ty tài chính FE CREDIT m?c tr? góp 30% kì h?n 6 tháng .Giá mua tr? góp 6.280.000?Tr? tr??c 30%(1.884.000?),Góp m?i tháng 744.500?,Chênh l?ch 71.000?, Gi?y t?: CMND/CCCD,T?ng ti?n 6.351.000? nhé ?.
D? anh cho em xin m?c tr? và kì h?n mình có th? tr? bao nhiêu ?? bên em ki?m tra ??a th?ng tin chính xác cho mình nhé ?.
Mong ph?n h?i t? anh.

Nguyễn văn A

? t?n k?, ngh? An có ??i l? TGDD nào ko ?

Triệu Mẫn

QTV

Chào anh .
D???i?n máy Xanh Th?a ??t s? 383, t? b?n ?? s? 9, ??a ch?: Xóm C?a, x? Ngh?a Hoàn, huy?n T?n K?, t?nh Ngh? An? nhé ?.
Th?ng tin ??n anh.

Lê Thế Hùng

Cho em h?i tr? tr??c 50% , ??ng kí gói 3 tháng thì m?i tháng s? ?óng bao nhiêu n?a ? ?

Quỳnh Mai

QTV

chào anh, d? hi?n có gói 4tháng anh nha, tr? qua Home Credit tr? tr??c 1.884.000 và m?i tháng tr? 1.110.000 anh nha! giá này ?? tham kh?o ? anh ra c?a hàng ?? bên em h? tr? t? v?n chính xác h?n ?!Th?ng tin ??n anh

chau quoc khai

cho e hoi muon mua tra gop cty abs ho khau photo cong chung dc ko e cam

Linh Hân

QTV

Chào anh,
D? v?i c?ng ty tài chính ACS mình vui lòng s? d?ng các gi?y t? g?c giúp em anh nha.
Th?ng tin ??n anh.

lạc danh

làm j có cty abs :))

Phát Lâm

Cho em h?i n?u mua tr? góp b?ng ti?n m?t thì ph?i tr? tr??c bao nhiêu ?

Đình Thắng

QTV

S?n ph?m này anh có th? tr? tr??c t? 30% - 70% giá tr? s?n ph?m ?ó ?. N?u quan t?m mình có th? vui lòng cho em bi?t mình ?ang mu?n tr? tr??c bao nhiêu và mu?n tr? góp trong vòng bao nhiêu tháng ?? bên em h? tr? ki?m tra và t? v?n gói tr? góp phù h?p ?.??
Mong nh?n ph?n h?i t? anh?

?ánh giá

?óng
Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11S 5G

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

6.490.000₫

Tr? góp 0%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

9 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • T?ng su?t mua kèm ??ng h? Beu gi?m 30% (kh?ng áp d?ng khuy?n m?i khác c?a ??ng h?)

 • T?ng su?t mua Máy l?c n??c gi?m ??n 3,500,000?.(click xem chi ti?t)

 • Gi?m giá 10% khi mua gói Tr?n V?n K+ APP 3 tháng

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • T?ng su?t mua B?p ?i?n t? gi?m ??n 5 tri?u.(click xem chi ti?t)

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Xem thêm 7 ?u ??i khác

Cấu hình Điện thoại Xiaomi Redmi Note 11S 5G

 • Màn hình:

  IPS LCD 6.6" Full HD+
 • Hệ điều hành:

  Android 11
 • Camera sau:

  Chính 50 MP & Ph? 8 MP, 2 MP
 • Camera trước:

  13 MP
 • Chip:

  MediaTek Dimensity 810 5G
 • RAM:

  6 GB
 • Bộ nhớ trong:

  128 GB
 • SIM:

  2 Nano SIM (SIM 2 chung khe th? nh?) H? tr? 5G
 • Pin, Sạc:

  5000 mAh 33 W
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
428 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com