Xem giá, t?n kho t?i: P.An Khánh, TP.Thủ Đức (Gồm Q2, Q9, Q.TĐ), Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Laptop Asus TUF Gaming FX506LHB i5 10300H/8GB/512GB/4GB GTX1650/144Hz/Win11 (HN188W)

17 ?ánh giá

So sánh
 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng laptop 2 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: D?y ngu?n, Sách h??ng d?n, S?c Laptop Asus, Thùng máy Xem hình

Laptop Asus TUF Gaming FX506LHB i5 10300H/8GB/512GB/4GB GTX1650/144Hz/Win11 (HN188W)

Th?ng tin s?n ph?m

N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t chi?c laptop gaming nh?ng v?n s? h?u m?t m?c giá ph?i ch?ng thì laptop Asus TUF Gaming FX506LHB i5 (HN188W) s? là s? l?a ch?n ?áng c?n nh?c v?i card ?? h?a r?i NVIDIA GeForce GTX m?nh m? cùng phong cách thi?t k? c?ng cáp, ??c ?áo.?

? Ch?y m??t mà các ?ng d?ng v?n phòng trên Word, Excel, PowerPoint,... ??n chi?n nh?ng con game ?ình ?ám nh? b? vi x? l? Intel Core i5 10300H k?t h?p v?i card ?? h?a r?i NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB m?nh m?.?

? Laptop Asus ?a nhi?m m??t mà trên nhi?u c?a s? Chrome cùng lúc nh? b? nh? RAM 8 GB, bên c?nh ?ó còn mang ??n t?c ?? kh?i ??ng máy và ?ng d?ng nhanh chóng v?i ? c?ng SSD 512 GB.? ?

? Laptop có kích th??c màn hình 15.6 inch cùng t?n s? quét 144 Hz mang ??n nh?ng tr?i nghi?m chi?n game c?c ??nh, kh?ng b? gi?t lag hay xé hình khi ch?i nh?ng t?a game có t?c ?? cao.

? Laptop Asus TUF Gaming ???c bao b?c b?i l?p v? nh?a màu ?en huy?n bí, tr?ng l??ng 2.3 kg cho phép b?n chi?n game ? m?i kh?ng gian.

? Máy ???c trang b? ?èn bàn phím chuy?n màu RGB ??c ?áo, t?ng ?? h?ng hái cho game th? m?i khi chi?n game.

Xem thêm

Đánh giá Laptop Asus TUF Gaming FX506LHB i5 10300H/8GB/512GB/4GB GTX1650/144Hz/Win11 (HN188W)

 • Xem 1 ảnh từ KH

?ánh giá

?óng
Laptop Asus TUF Gaming FX506LHB i5 10300H/8GB/512GB/4GB GTX1650/144Hz/Win11 (HN188W)

Laptop Asus TUF Gaming FX506LHB i5 10300H/8GB/512GB/4GB GTX1650/144Hz/Win11 (HN188W)

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

16.490.000₫ *

19.490.000₫

-15%

Tr? góp 0%
Gi?m ??n 3.000.000? V?i T?n sinh viên ??i ?i?m
nh?n ?u ??i

Khuy?n m?i trị giá 650.000₫

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Mua online thêm quà: Chu?t Gaming Asus TUF M3 (H?t quà hoàn ti?n 330.000?)

2

Balo Laptop (H?t quà hoàn ti?n 100.000?)

3

Mua kèm Office Home&Student nh?n quà 200,000?

4

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

5

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 300.000₫ Sản phẩm Laptop
?
-?Nh?p m??TGDD300?gi?m thêm 300.000??khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 01/8/2022 - 31/8/2022 (nh?ng s?n ph?m nào hi?n th? th?ng tin Khuy?n M?i VNPAY QR thì m?i ???c khuy?n m?i).
- S?n ph?m áp d?ng: T?t c? s?n ph?m?Laptop, PC, Màn hình giá t? 8.000.000? tr? lên.?
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 01 (m?t l?n)/tháng.
Ch??ng trình gi?m thêm 300.000₫ khi thanh toán qua VNPAYQR ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 8.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

8 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

 • Gi?m giá 20% ph?n m?m duy?t virut F- Secure Safe

 • Tai nghe Asus gi?m 30% khi mua kèm Laptop

 • Chu?t ASUS gi?m ??n 30% khi mua kèm Laptop

Xem thêm 6 ?u ??i khác

Cấu hình Laptop Asus TUF Gaming FX506LHB i5 10300H/8GB/512GB/4GB GTX1650/144Hz/Win11 (HN188W)

 • CPU:

  i5 10300H 2.5GHz
 • RAM:

  8 GB DDR4 2 khe (1 khe 8GB + 1 khe r?i) 2933 MHz
 • Ổ cứng:

  512 GB SSD NVMe PCIe (Có th? tháo ra, l?p thanh khác t?i ?a 1TB)
 • Màn hình:

  15.6" Full HD (1920 x 1080) 144Hz
 • Card màn hình:

  Card r?i GTX 1650 4GB
 • Cổng kết nối:

  1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC 2 x USB 3.2 HDMI Jack tai nghe 3.5 mm LAN (RJ45) USB 2.0
 • Đặc biệt:

  Có ?èn bàn phím
 • Hệ điều hành:

  Windows 11 Home SL
 • Thiết kế:

  V? nh?a
 • Kích thước, trọng lượng:

  Dài 359 mm - R?ng 256 mm - Dày 24.9 mm - N?ng 2.3 kg
 • Thời điểm ra mắt:

  2021
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
178 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
?óng
Xem chi ti?t th? l?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com