Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15IML05 i3 10110U/4GB/256GB/Win11 (81WB01DYVN)

12 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng
 • H? gì ??i n?y 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c (mi?n phí tháng ??u) Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng laptop 2 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • B? s?n ph?m g?m: Sách h??ng d?n, S?c Laptop Lenovo, Thùng máy Xem hình

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15IML05 i3 10110U/4GB/256GB/Win11 (81WB01DYVN)

Th?ng tin s?n ph?m

Thi?t k? hi?n ??i, thanh l?ch cùng nh?ng th?ng s? k? thu?t ?n ??nh s? là các ?u ?i?m mà laptop?Lenovo IdeaPad 3 15IML05 i3 (81WB01DYVN) s? h?u nh?m ?áp ?ng t?t m?i tác v? h?c t?p - v?n phòng c? b?n cho h?c sinh, sinh viên hay nh?n viên v?n phòng.?

? B? vi x? l? Intel Core i3 10110U cùng card tích h?p Intel UHD Graphics gi?i quy?t m??t mà các tác v? v?n phòng nh? nhàng trên Microsoft Office.

? Laptop RAM 4 GB h? tr? n?ng c?p t?i ?a 12 GB RAM mang ??n kh? n?ng ?a nhi?m ?n ??nh. C?i thi?n t?c ?? ??c, ghi nh? ? c?ng 256 GB SSD.

? Laptop Lenovo IdeaPad?màn hình 15.6 inch cùng t?m n?n IPS cho góc nhìn r?ng r?i. C?ng ngh? Anti Glare cho ch?t l??ng hi?n th? hình ?nh r? nét, gi?m thi?u hi?n t??ng b? chói.

? D? li?u cá nh?n ???c b?o m?t an toàn h?n nh? c?ng t?c khóa camera hi?n ??i cùng con chip TPM 2.0 ???c trang b? trên laptop.

? ??m chìm vào kh?ng gian gi?i trí s?ng ??ng trên?laptop Lenovo v?i h? th?ng ?m thanh ?a chi?u t? c?ng ngh? Dolby Audio.?

Xem thêm

Đánh giá Laptop Lenovo IdeaPad 3 15IML05 i3 10110U/4GB/256GB/Win11 (81WB01DYVN)

?ánh giá

?óng
Laptop Lenovo IdeaPad 3 15IML05 i3 10110U/4GB/256GB/Win11 (81WB01DYVN)

Laptop Lenovo IdeaPad 3 15IML05 i3 10110U/4GB/256GB/Win11 (81WB01DYVN)

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?
Giá tại Hồ Chí Minh

9.290.000₫ *

12.590.000₫

-26%

Tr? góp 0%
Gi?m ??n 3.000.000? V?i T?n sinh viên ??i ?i?m
nh?n ?u ??i
Gi?m thêm 300.000₫ V?i H?c sinh, Sinh viên Mua ngay Tr? góp

Khuy?n m?i trị giá 300.000₫

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 17/08
1

Chu?t kh?ng d?y (H?t quà hoàn ti?n 120.000?)

2

Balo Laptop (H?t quà hoàn ti?n 100.000?)

3

T?ng thêm 1 n?m b?o hành chính h?ng

4

Mua kèm Office Home&Student nh?n quà 200,000?

5

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

6

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

(*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 300.000₫ Sản phẩm Laptop
?
-?Nh?p m??TGDD300?gi?m thêm 300.000??khi thanh toán b?ng quét QRCode qua App c?a các ng?n hàng
- Th?i gian: 01/8/2022 - 31/8/2022 (nh?ng s?n ph?m nào hi?n th? th?ng tin Khuy?n M?i VNPAY QR thì m?i ???c khuy?n m?i).
- S?n ph?m áp d?ng: T?t c? s?n ph?m?Laptop, PC, Màn hình giá t? 8.000.000? tr? lên.?
- Các ng?n hàng ???c áp d?ng KM: Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Nam A Bank, Eximbank, SCB, HDBank, ABBank, Vietbank, BIDC, SAIGONBANK, OceanBank, Kienlongbank, B?o Vi?t Bank, Vi?t ? Bank và ví ?i?n t? VNPAY
- S? l?n khuy?n m?i: M?i khách hàng (t??ng ?ng v?i m?i s? tài kho?n ng?n hàng và/ho?c s? ?i?n tho?i ??ng k? d?ch v? mobile banking) ???c khuy?n m?i 01 (m?t l?n)/tháng.
Ch??ng trình gi?m thêm 300.000₫ khi thanh toán qua VNPAYQR ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 8.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 3Tr
?

- Gi?m 500.000? cho s?n ph?m 3.000.000? tr? lên khi thanh toán qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình : T? ngày 15/06/2022 - 15/01/2023.

- S? su?t khuy?n mãi : 1.250 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i).

- M?i ch? th? ???c áp d?ng 1 l?n/chu k?.

- Không áp d?ng tr? góp qua th? tín d?ng EXIMBANK.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khách.

- Không áp d?ng kèm mã gi?m giá, coupon gi?m giá.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua EXIMBANK ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 3.000.000₫ tr? lên
Giảm 500.000₫ Sản phẩm từ 5Tr
?

- ?u ?ãi 500.000? cho s?n ph?m có giá thanh toán cu?i cùng t? 5.000.000? tr? lên khi thanh toán qua Th? tín d?ng qu?c t? OCB.

- Th?i gian di?n ra ch??ng trình: T? ngày 15/8/2022 - 15/2/2023 (Có th? k?t thúc s?m n?u h?t su?t)

- Áp d?ng cho th? tín d?ng OCB v?i các ??u BIN: 530572, 542172, 520980, 356505.

- S? su?t khuy?n mãi: 125 su?t (N?u h?t su?t thanh toán s? báo l?i)

- M?i ch? th? ???c s? d?ng ?u ?ãi 1 l?n/ngày

- Không áp d?ng chung v?i ch??ng trình tr? góp qua th? tín d?ng OCB.

- Không áp d?ng kèm các khuy?n mãi qua ngân hàng ho?c c?ng thanh toán khác.

- Không áp d?ng mã gi?m giá, coupon.

Ch??ng trình gi?m thêm 500.000₫ khi thanh toán qua OCB ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 5.000.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

8 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • T?ng su?t mua xe ??p gi?m ??n 30%(kh?ng kèm khuy?n m?i khác) (click xem chi ti?t)

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 30% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Tai nghe Bluetooth gi?m 40% khi mua kèm ?i?n tho?i/laptop

 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

 • Gi?m giá 20% ph?n m?m duy?t virut F- Secure Safe

 • Tai nghe Asus gi?m 30% khi mua kèm Laptop

 • Chu?t ASUS gi?m ??n 30% khi mua kèm Laptop

Xem thêm 6 ?u ??i khác

Cấu hình Laptop Lenovo IdeaPad 3 15IML05 i3 10110U/4GB/256GB/Win11 (81WB01DYVN)

 • CPU:

  i3 10110U 2.1GHz
 • RAM:

  4 GB DDR4 (On board 4GB +1 khe r?i) 2666 MHz
 • Ổ cứng:

  256 GB SSD NVMe PCIe (Có th? tháo ra, l?p thanh khác t?i ?a 1TB (2280) / 512GB (2242)) H? tr? thêm 1 khe c?m HDD SATA (n?ng c?p t?i ?a 1TB)
 • Màn hình:

  15.6" Full HD (1920 x 1080)
 • Card màn hình:

  Card tích h?p Intel UHD
 • Cổng kết nối:

  1 x USB 2.0 2 x USB 3.2 HDMI Jack tai nghe 3.5 mm
 • Hệ điều hành:

  Windows 11 Home SL
 • Thiết kế:

  V? nh?a
 • Kích thước, trọng lượng:

  Dài 362.2 mm - R?ng 253.4 mm - Dày 19.9 mm - N?ng 1.7 kg
 • Thời điểm ra mắt:

  2022
Xem thêm cấu hình chi tiết
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
54 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • mình mu?n n?n thêm 1 thanh ram có b? m?t b?o hành kh?ng
  D? chào anh?
  D? n?u anh có mua s?n ph?m t?i siêu th? bên em, thì anh có th? g?i máy t?i siêu th? ?? bên em giúp anh chuy?n h?ng ?? n?ng c?p RAM, khi chuy?n h?ng ?? n?ng c?p thì kh?ng m?t b?o hành anh nha?
  Xin th?ng tin ??n anh ?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • Cho em h?i là sao em b?m t?t máy r?i ?óng máy l?i xong em m? máy lên, mà ch?a có b?m v? nút ngu?n n?a thì máy t? ??ng m? lên r?i, v?i máy em m?i mua cho em h?i máy có sao kh?ng ?
  Chào ch?,
  D? tr??ng h?p này có th? máy r?i vào tr?ng thái Sleep ?ó ? , ch? b?m Windows ngay g?c màn hình r?i ch?n Shutdown ?? t?t máy nhé
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
  Em làm r?i mà g?p máy xu?ng m? ra thì nó c?ng t? lên ngu?n mà kh?ng c?n ??ng vào nút ngu?n máy v?n [email protected]?i Nguyên:
  D? tr??ng h?p này n?u ch? mua s?n ph?m bên em thì ch? vui lòng dành ít th?i gian mang s?n ph?m ??n siêu th? g?n nh?t ?? ???c h? tr? c? th? h?n ch? nhé.??
  Xin th?ng tin ??n ch? ?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng7 ngày tr??c
 • Gi?m giá sinh viên theo ?i?m s? có áp d?ng chung v?i gi?m VnPay k shop

  Chào anh
  D? ch??ng trình gi?m giá dành cho t?n sinh viên có 1 s? l?u ? sau:

  - M? gi?m giá áp d?ng ??ng th?i v?i khuy?n m?i khác & góp 0%
  - Kh?ng áp d?ng kèm ch??ng trình m? gi?m khác, kh?ng áp d?ng ??n hàng c?ng tác viên.
  - ???c áp d?ng chuy?n hàng, áp d?ng khuy?n m?i qua hình th?c thanh toán online Vnpay
  - 1 SBD/1 SDT/1 CMND ch? ???c l?y 1 m? gi?m giá cho máy Windows, và 1 m? gi?m cho máy MacBook.
  - M? gi?m 3 tri?u ch? áp d?ng cho s?n ph?m có giá g?c t? 12 tri?u tr? lên
  - M? gi?m giá có h?n s? d?ng ... Xem ti?p ?

  Chào anh
  D? ch??ng trình gi?m giá dành cho t?n sinh viên có 1 s? l?u ? sau:

  - M? gi?m giá áp d?ng ??ng th?i v?i khuy?n m?i khác & góp 0%
  - Kh?ng áp d?ng kèm ch??ng trình m? gi?m khác, kh?ng áp d?ng ??n hàng c?ng tác viên.
  - ???c áp d?ng chuy?n hàng, áp d?ng khuy?n m?i qua hình th?c thanh toán online Vnpay
  - 1 SBD/1 SDT/1 CMND ch? ???c l?y 1 m? gi?m giá cho máy Windows, và 1 m? gi?m cho máy MacBook.
  - M? gi?m 3 tri?u ch? áp d?ng cho s?n ph?m có giá g?c t? 12 tri?u tr? lên
  - M? gi?m giá có h?n s? d?ng 7 ngày k? t? ngày l?y m?.
  D? mình ???c áp d?ng chuy?n hàng, áp d?ng khuy?n m?i qua hình th?c thanh toán online Vnpay ?.
  ?Th?ng tin ??n anh!

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng3 ngày tr??c
 • T?i sao lúc b? r?t wifi ? laptop, thì bi?u t??ng wifi trên thanh taskbar c?ng b? m?t và sau ?ó kh?ng hi?n l?i dù ?? có wifi. H?m qua ?? mang ra TGD? cài l?i driver 1 l?n mà h?m nay v?n b? l?i.
  Chào anh?
  D? tr??ng h?p này anh t?t ngu?n kh?i ??ng l?i máy xem sao ??
  Th?ng tin ??n anh !?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
  ?? làm nhi?u l?n v?n ko ???c [email protected]?ng Huy:
  D? anh có th? xem?Cách s?a l?i m?t bi?u t??ng WiFi trên Windows?T?I ??Y?anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
 • Tr? góp 3 tháng thì sao em
  Chào anh
  D? mình tr? tr??c bao nhiêu m em ki?m tra giúp mình ?
  Mong ph?n h?i t? anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng6 ngày tr??c
 • T?i sao laptop này ?ang dùng thì b? m?t wifi và m?t bi?u t??ng wifi ? thanh taskbar dù các thi?t b? khác v?n k?t n?i v?i wifi ?ó r?t t?t ?
  Chào anh?
  D? tr??ng h?p này anh th? t?t ngu?n và kh?i ??ng l?i máy xem sao ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng11 ngày tr??c
 • Ch? dùng máy ?? vào m?ng hay xem youtube và các tác v? c? b?n thì có ok k ?.
  Chào anh !
  D? tr??ng h?p này thì máy này s? d?ng t?t v?i các tác v? c?a mình anh nha.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng12 ngày tr??c
 • Cho mình h?i máy này dùng ?? ch?nh s?a nh? m?t s? video trên After Effect có ???c kh?ng ?
  Chào anh !?
  D? anh có th? s? d?ng các ph?n m?m khác nh? h?n ?? ch?nh s?a ?, máy này kh?ng chuyên v? ?? h?a anh nhé
  Th?ng tin ??n anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng13 ngày tr??c
 • máy ch?i ???c fifa online4 kh?ng ?
  Chào anh,
  D? s?n ph?m kh?ng phù h?p ch?i game Fifa Online 4 nhé
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng14 ngày tr??c
 • Máy ch?i warcraft dc ko ?.
  Chào anh?
  D? máy có th? ch?i ???c?warcraft ?ó ??
  Th?ng tin ??n? anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng18 ngày tr??c
 • 1234...6?
?óng
Xem chi ti?t th? l?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com