Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Loa vi tính Bluetooth Enkor F200

125 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Enkor

Th??ng hi?u t? Trung Qu?c, thành l?p n?m 2003 và tr? thành m?t trong nh?ng nhà s?n xu?t h? th?ng ?m thanh l?n nh?t t?i Trung Qu?c, chuyên s?n xu?t loa, tivi, tai nghe.

?

 • B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c Xem chi ti?t

 • Trong h?p có: 2 loa v? tinh, Cáp c?m 3.5 mm, Cáp ?ng-ten, Loa siêu tr?m, Remote, Sách h??ng d?n

??c ?i?m n?i b?t

 • Thi?t k? ??ng b? ?en - ?? b?t m?t, phù h?p cho phòng khách.
 • Kèm remote r?i ?i?u khi?n loa t? xa r?t ti?n l?i.
 • C?ng su?t 60 W cho ch?t l??ng ?m thanh r?t l?n và ít nhi?u.
 • Có th? dò kênh ?? nghe radio tr?c ti?p trên loa.
 • Tích h?p nút chuy?n/lùi bài hát, ng?ng/ch?i nh?c.
 • Ch?nh Bass - Treble riêng bi?t tùy theo nhu c?u riêng.
 • H? th?ng 2.1 (3 loa) giúp ?m thanh phát tán ??u kh?p phòng.
 • Có màn hình Led hi?n th? th?ng tin, ch?c n?ng nghe FM.
Loa vi tính Bluetooth Enkor F200

Th?ng tin s?n ph?m

Loa vi tính Enkor F200 có thi?t k? ??p m?t và ??ng b?,?t?ng c?ng su?t loa 60 W cho?ra ?m thanh ch?t l??ng và ch?n th?t.

Thi?t k? t?ng th? h?p th?i trang, sang tr?ng

Loa vi tính Enkor F200 - T?ng th? c?a loa

?

Loa vi tính Enkor F200 - Thi?t k? ??p m?t, h?p th?i trang

?

Loa vi tính Enkor F200 - Kích th??c c?a loa

?

Loa vi tính Enkor F200 - C?ng su?t 60W mang ??n ch?t l??ng ?m thanh ch?n th?t

Các nút ?i?u khi?n và c?ng k?t n?i trên?loa

Loa vi tính Enkor F200 - Các nút ?i?u khi?n và c?ng k?t n?i trên loa

?

Loa vi tính Enkor F200 - Các nút ?i?u khi?n và c?ng k?t n?i trên loa

Remote ?i?u khi?n ti?n l?i

*?USB, SD, FM, BT:?Chuy?n các ch? ?? ch?i nh?c b?ng USB, th? nh? SD, ?ài FM và Bluetooth.

* AUX:?Chuy?n ch? ?? nghe nh?c b?ng g?n d?y 3.5 mm.

* EQ:?Ch?nh t?ng ?m thanh khi nghe b?ng ch? ?? USB ho?c SD.

* Repeat:?Ch?nh 3 ch? ?? All (nghe t?t c?), One (l?p l?i 1 bài), ANd (ch?i nh?c ng?u nhiên).

* DISP:?Ch?nh sáng màn hình Led trên loa.

Remote c?a loa vi tính Enkor F200

* Auto:?Dò ?ài t? ??ng.

* Save:?Save l?i s? kênh c?a ?ài.

* Tune:?Dò ?ài th? c?ng.

* CH:?M? các kênh ?? l?u c?a ?ài.

* Mute:?T?t ti?ng nhanh.

* Reset: ??a các th?ng s? ?? ch?nh v? l?i m?c ??nh ban ??u.

Các cách s? d?ng loa

Loa vi tính Enkor F200 - Các cách s? d?ng loa

?

Loa vi tính Enkor F200 - Các cách s? d?ng loa

?

Loa vi tính Enkor F200 - Các cách s? d?ng loa

?

Loa vi tính Enkor F200 - Các cách s? d?ng loa

?

Loa vi tính Enkor F200 - Các cách s? d?ng loa

1. Khi nghe nh?c b?ng cách g?n d?y, Bluetooth, th? nh? hay USB.

- B?n l?a ch?n ch? ?? ch?i nh?c trên loa t??ng ?ng b?ng nút?ST.BY INPUT?ho?c các nút trên remote.

2. ?? dò ?ài và l?u l?i.

- B?n ch?n ch? ???FM?và ?n nút t?ng gi?m?Tune?liên t?c??? l?a ch?n kênh mu?n nghe (loa s? t? ??ng ng?ng n?u nh? có 1 kênh nghe ???c).

- Sau ?ó ?n nút?Save, lúc này màn hình s? hi?n lên ch??CH _ _, b?n ?n nút?CH??? ch?n s? th? t? mu?n l?u.

- B?n ti?p t?c ?n?Save?m?t l?n n?a, n?u màn hình hi?n ch??Good?là b?n ?? hoàn t?t l?u.

?? nghe l?i các kênh ?? l?u.

- B?n ?n nút t?ng gi?m?CH??? l?a ch?n kênh mu?n nghe.

3. ?? ch?i nh?c b?ng Bluetooth.

- B?n ch?n ch? ?? Bluetooth?BLU.

-?Vào thi?t b? và m? Bluetooth, dò tìm tên?ENKOR?và nh?n ?? k?t n?i.

Xem thêm

Đánh giá Loa vi tính Bluetooth Enkor F200

 • Xem 6 ảnh từ KH

?ánh giá

?óng
Loa vi tính Bluetooth Enkor F200

Loa vi tính Bluetooth Enkor F200

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

770.000₫

1.100.000₫

-30%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

1 ?u ??i thêm

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)

Thông số kỹ thuật Loa vi tính Bluetooth Enkor F200

 • Tổng công suất:

  60 W
 • Nguồn:

  C?m ?i?n dùng
 • Số lượng kênh:

  2.1 kênh
 • Kết nối không dây:

  Bluetooth
 • Kết nối khác:

  Jack 3.5 mm ra 2 ??u RCA Th? nh? SD USB
 • Tiện ích:

  Có remote Nghe ???c FM Radio
 • Phím điều khiển:

  Chuy?n bài hát Chuy?n ch? ?? Ch?nh Bass Ch?nh Treble Nghe/nh?n cu?c g?i Phát/d?ng ch?i nh?c
 • Thương hiệu của:

  Trung Qu?c
 • Hãng

  Enkor. Xem th?ng tin h?ng
Xem chi tiết thông số
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
149 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Loa này mình mua dk h?n 1 n?m...b?y h h?ng thì có g?i b?o hành dk ko ?
  Chào anh!?
  D?, r?t mong anh th?ng c?m anh nha, n?u anh mua s?n ph?m t?i TGD? anh vui lòng mang s?n ph?m ra siêu th? ?? ???c nh?n viên ki?m tra và h? tr? anh nha, n?u c?n ph?i chuy?n h?ng s?a ch?a thì bên em s? chuy?n h?ng giúp anh và anh s? ch?u phí s?a ch?a này anh nha.?
  Th?ng tin ??n anh ?.??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng13 ngày tr??c
  Mình mua ? tgdd mà...c? mà li?u bên mình có g?i s?a h? dk ko ? @Hu? Anh:
  D? tr??ng h?p s?n ph?m mua t? bên em và còn th?i gian b?o hành mình mang ??n siêu th? g?n nh?t bên em h? tr? cho mình anh nhé.
  Th?ng tin ??n anh. ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng9 ngày tr??c
 • Qu?n b?c t? niêm còn hàng ko ?
  Chào anh!?
  D?, hi?n t?i s?n ph?m?Loa vi tính Bluetooth Enkor F200 - 2.1 bên em ?ang t?m h?t hàng khu v?c anh ?, anh c?n c?c gi? hàng v? anh nha.??
  Nh?n hàng th? t? (03/08).?Ti?n c?c gi? hàng: 110.000?. Kh?ng hoàn l?i khi kh?ng nh?n s?n ph?m.?
  N?u anh quan t?m ??n s?n ph?m anh vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i h? tr? anh mua hàng anh nha.
  Mong ph?n h?i t? anh ?.??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng18 ngày tr??c
 • Loa này có dùng ???c cho máy tính bàn kh?ng v?y shop? ? thành ph? Hu? còn hàng kh?ng?
  Chào ch?.
  S?n ph?m này có t??ng thích v?i PC ?ó ?. Hi?n t?i s?n ph?m này ?ang t?m h?t hàng t?i siêu th? khu v?c c?a mình. N?u quan t?m s?n ph?m thì mình có th? ??t chuy?n hàng t? siêu th? có hàng v? siêu th? g?n nh?t trong vòng 2 - 7 ngày (kh?ng k? th? 7 và CN) b?ng cách ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé? ?
  Th?ng tin ??n ch??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Loa này t?i thanh hóa hi?n còn kh?ng b?n nh?
  Chào anh,
  D? r?t ti?c?Loa vi tính Bluetooth Enkor F200 - 2.1 hi?n kh?ng có hàng t?i khu v?c Thanh Hóa ?,? tuy nhiên anh có th? c?c gi? hàng t?i siêu th? g?n nhà.?Ti?n c?c gi? hàng: 110.000?. Kh?ng hoàn l?i khi kh?ng nh?n s?n ph?m. Sau khi hàng ?? có t?i siêu th?, bên em s? g?i SMS cho mình ?? ghé siêu th? hoàn t?t th? t?c thanh toán và nh?n hàng ?.?
  ?Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Ng? 4 hoà l?n. ???ng Th? Khoa Hu?n, Bình D??ng còn hàng ko ?
  D? em chào ch?.?
  D? s?n ph?m hi?n h?t hàng t?i khu v?c mình ?. Mình có th? tham kh?o chuy?n hàng v? b?ng cách b?ng vào m?c Mua ngay ?i?n th?ng tin ??t chuy?n hàng v? ?.?
  Th?ng tin ??n ch?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  @Kim Thy: Th? D?u M?t, B?n Cát ch? nào còn hàng ko ?
  D? chào anh,
  R?t ti?c s?n ph?m hi?n kh?ng có hàng s?n t?i Th? D?u M?t, B?t Cát ?,? n?u mu?n mua anh?có th? c?c gi? hàng t?i siêu th? g?n nhà, ti?n c?c gi? hàng: 110.000? (Kh?ng hoàn l?i khi kh?ng nh?n s?n ph?m), sau khi hàng ?? có t?i siêu th?, bên em s? g?i SMS cho mình ?? ghé siêu th? hoàn t?t th? t?c thanh toán và nh?n hàng ?.?
  ?Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Nh?n Tr?ch ??ng Nai còn hàng ko ?
  Chào ch?.
  Hi?n t?i s?n ph?m này ?ang t?m h?t hàng t?i siêu th? khu v?c c?a mình. N?u quan t?m s?n ph?m thì mình có th? ??t chuy?n hàng t? siêu th? có hàng v? siêu th? g?n nh?t trong vòng 2 - 7 ngày (kh?ng k? th? 7 và CN) b?ng cách ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé? ?
  Th?ng tin ??n ch??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Ad ki?m tra h? sem t?i Vi?t Yên B?c Giang có loa nào cùng v?i m?c giá này k ?k
  Chào anh.
  Hi?n bên em ch?a có tính n?ng ki?m tra khu v?c c?a anh ?ang còn hàng nh?ng s?n ph?m nào ???c ?. Hi?n t?i s?n ph?m này ?ang t?m h?t hàng t?i siêu th? khu v?c c?a mình. N?u quan t?m s?n ph?m thì mình có th? ??t chuy?n hàng t? siêu th? có hàng v? siêu th? g?n nh?t trong vòng 2 - 7 ngày (kh?ng k? th? 7 và CN) b?ng cách ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n ... Xem ti?p ?
  Chào anh.
  Hi?n bên em ch?a có tính n?ng ki?m tra khu v?c c?a anh ?ang còn hàng nh?ng s?n ph?m nào ???c ?. Hi?n t?i s?n ph?m này ?ang t?m h?t hàng t?i siêu th? khu v?c c?a mình. N?u quan t?m s?n ph?m thì mình có th? ??t chuy?n hàng t? siêu th? có hàng v? siêu th? g?n nh?t trong vòng 2 - 7 ngày (kh?ng k? th? 7 và CN) b?ng cách ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé? ?
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • V?y ? TP Bu?n mê Thu?t còn hàng kh?ng
  Chào anh.
  Hi?n t?i s?n ph?m này ?ang t?m h?t hàng t?i siêu th? khu v?c c?a mình . N?u quan t?m s?n ph?m thì mình có th? ??t chuy?n hàng t? siêu th? có hàng v? siêu th? g?n nh?t trong vòng 2 - 7 ngày (kh?ng k? th? 7 và CN) b?ng cách ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé? ?
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • na?y la? ha?ng new hay la? ha?ng tr?ng ba?y a?, chi?nh sa?ch ???i tra? thê? na?o
  D? em chào anh.
  D? Loa vi tính Bluetooth Enkor F200 - 2.1 mình ?ang xem là hàng m?i ?. D? s?n ph?m B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3171 siêu th? toàn qu?c anh nha. D? tr??ng h?p mình mu?n ??i tr? s?n ph?m thì n?u s?n ph?m mua m?i bên em trong 8 tháng g?n ??y, còn ?? ph? ki?n ?i kèm, máy kh?ng tr?y x??c, gi? nguyên tình tr?ng ban ??u thì trong tháng ??u tiên bên em h? tr? thu l?i phí 20% giá tr? hoá ??n, t? tháng th? 2 m?i tháng tr? 10% phí giá tr? hoá ??n anh nha.
  Th?ng tin ??n anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Loa nay dùng cho tivi tcl androi l42s6500 dc ko ad
  Chào anh?
  D? loa có th? k?t n?i v?i tivi th?ng qua c?ng?Composite (b?ng sen tr?ng ??) anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • 1234...15?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com