Xem giá, t?n kho t?i: P.An Khánh, TP.Thủ Đức (Gồm Q2, Q9, Q.TĐ), Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Pin sạc dự phòng Polymer 10.000mAh AVA+ JP208

31 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng AVA+

AVA+ ???c thành l?p vào n?m 2018, là m?t dòng thu?c th??ng hi?u AVA và ???c s?n xu?t t?i Trung Qu?c. ??c bi?t, AVA+ là th??ng hi?u ??c quy?n c?a C?ng ty C? ph?n Th? Gi?i Di ??ng, n?i b?t v?i các dòng s?n ph?m nh? s?c d? phòng, adapter s?c, các lo?i d?y, cáp s?c, tai nghe,...

Tìm hi?u thêm

 • B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c Xem chi ti?t

 • Trong h?p có: Pin s?c

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

??c ?i?m n?i b?t

 • Dung l??ng 10.000 mAh, 2 c?ng USB ??u ra 5V - 2A.
 • S?c l?i qua c?ng Micro USB, có ?èn Led báo ph?n tr?m pin ti?n l?i.
 • L?i pin Polymer an toàn, b?n b?.
 • Thi?t k? nh? g?n, d? dàng mang theo, c?t trong balo, túi xách.
 • T??ng thích h?u h?t m?i ?i?n tho?i, máy tính b?ng,...

Th?ng tin s?n ph?m

AVA+ JP208 s?c l?i nhi?u l?n cho các thi?t b? di ??ng v?i dung l??ng 10.000 mAh, hi?u su?t s?c 64%

B?n có th? dùng ??n h?n 1.5 l?n s?c cho iPhone 13?qua AVA+ JP208, m?t ngu?n n?ng l??ng d? tr? d?i dào cho nhu c?u s? d?ng các thi?t b? di ??ng t?n su?t cao c?a b?n.

Pin s?c d? phòng Polymer 10.000mAh AVA Plus JP208 - Hi?u su?t s?c

S?c d? phòng AVA+?s?c ???c cùng lúc cho 2 thi?t b? nh? 2 c?ng USB 5V – 2A

V?i 2 c?ng?ra USB, b?n d? dàng ?? s?c pin ??ng th?i cho 2 thi?t b? nh? ?i?n tho?i,?tablet,?tai nghe Bluetooth… qua các lo?i cáp s?c t??ng thích.

Dòng s?c nhanh và ?n ??nh ti?t ki?m ?áng k? th?i gian ch?, ??m b?o cho nhu c?u h?c t?p, làm vi?c, gi?i trí liên t?c su?t ngày dài.

2 c?ng ra USB - Pin s?c d? phòng Polymer 10.000mAh AVA+ JP208

S?c an toàn, b?n b?, h?n ch? chai pin t?t nh? l?i pin Polymer ch?t l??ng cao

S?c d? phòng còn trang b? 4 ?èn báo Led ?? báo dung l??ng pin còn l?i ?? b?n ti?n theo d?i, m?i ?èn t??ng ?ng v?i 25% n?ng l??ng pin.

?èn báo pin - Pin s?c d? phòng Polymer 10.000mAh AVA+ JP208

L?a ch?n phù h?p cho m?i ng??i dùng v?i 2 màu th?i trang g?m ?en và xanh ng?c, nh? g?n ti?n ?? mang theo

S?c d? phòng kích th??c Cao 13.5 cm - Ngang 6.5 cm – 1.7 cm, n?ng ch? 225 gram r?t d? ?? ??t g?n trong hành trang th??ng nh?t c?a b?n. L?p v? dày b?n ch?ng tr?y x??c, ch?ng tr?n tr??t b?o v? hi?u qu? l?i pin, các c?nh c?a pin s?c bo tròn ch?ng h? h?i do va ch?m th?ng th??ng t?t.

S? h?u 2 gam màu hi?n ??i, th?i trang, AVA+ JP208 dùng ??p cho c? nam và n?, ? m?i ?? tu?i.

Nh? g?n, th?i trang - Pin s?c d? phòng Polymer 10.000mAh AVA+ JP208

S?c l?i pin cho s?c d? phòng qua c?ng Micro USB 5V – 2A

Th?i gian s?c ??y?10 – 11 gi? khi dùng adapter 1A?6?– 7 gi? khi dùng adapter 2A.

Pin s?c d? phòng Polymer 10.000mAh AVA+ JP208 - S?c

S? h?u pin s?c d? phòng Polymer 10.000mAh AVA+ JP208 ?? ??m b?o cho b?n ngu?n n?ng l??ng d? tr? d?i dào, an toàn và linh ??ng s? d?ng, ph?c v? hi?u qu? cho nhu c?u dùng các thi?t b? di ??ng t?n su?t cao m?i ngày.

Xem thêm

Đánh giá Pin sạc dự phòng Polymer 10.000mAh AVA+ JP208

Nam

Mua h?m kia dùng khá ok Xem vài ngày n?a có l?i kh?ng r ?ánh giá ti?p

Hữu ích Th?o lu?n

Xem l?ch s? ?ánh giá

G?I
Khách | Nh?p tên

?ánh giá

?óng
Pin sạc dự phòng Polymer 10.000mAh AVA+ JP208

Pin sạc dự phòng Polymer 10.000mAh AVA+ JP208

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?

Xem t?t c? ?nh

?óng
Giá tại Hồ Chí Minh

350.000₫

500.000₫

-30%

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

2 ?u ??i thêm D? ki?n áp d?ng ??n 23:59 | 31/08

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)
 • Mua ??ng h? th?i trang gi?m 40% cho ??ng h? d??i 3 tri?u, gi?m 30% cho ??ng h? t? 3 tri?u tr? lên

Thông số kỹ thuật Pin sạc dự phòng Polymer 10.000mAh AVA+ JP208

 • Hiệu suất sạc:

  64%
 • Dung lượng pin:

  10.000 mAh
 • Thời gian sạc đầy pin:

  10 - 11 gi? (dùng Adapter 1A) 6 - 7 gi? (dùng Adapter 5V - 2A)
 • Nguồn vào:

  5V - 2A
 • Nguồn ra:

  USB: 5V - 2A
 • Lõi pin:

  Polymer
 • Công nghệ/Tiện ích:

  ?èn LED báo hi?u
 • Kích thước:

  Dày 1.7 cm - R?ng 6.5 cm - Dài 13.5 cm
 • Trọng lượng:

  225 g
 • Thương hiệu của:

  Th? Gi?i Di ??ng
 • Sản xuất tại:

  Trung Qu?c
 • Hãng

  AVA+. Xem th?ng tin h?ng
Xem chi tiết thông số
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
45 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Shop ?i.PMH 100k BHX mình kg s? d?ng ???c.b?m v? nói m? s? kg t?n t?i.
  Chào ch?.
  N?u s?n ph?m mua t? bên em mình có th? vui lòng cung c?p s? ?i?n tho?i (??y ??, kh?ng che s?) ?? bên em h? tr? ?.?
  Th?ng tin ??n ch?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng10 ngày tr??c
 • phi?u gi?m giá mua ??ng h? có áp d?ng ??i v?i ??ng h? Movado kh?ng ad
  Chào ch??
  D? hi?n ch? cho bên em xin s? ?i?n tho?i mua hàng và tên s?n ph?m ?? mua nh?n khuy?n m?i? nhé.? ?
  Mong ph?n h?i t? ch??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng25 ngày tr??c
 • phi?u gi?m giá mua ??ng h? có áp d?ng ??i v?i ??ng h? Movado kh?ng ad
  Chào anh.
  D? anh cho em xin s? ?i?n tho?i ???c t?ng phi?u gi?m giá em ki?m tra giúp mình ?.
  Mong nh?n ph?n h?i t? anh.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng27 ngày tr??c
 • redmi 7 pin 5000 co s?c ?c ko a
  D? chào anh?
  D? s?n ph?m này s?c cho Redmi 7 ???c anh nha?
  Xin th?ng tin ??n anh ?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Hqua em mua. Mà em quên em có d?y type-c mà em mua nh?m c?ng micro r?i. Em ra bù ti?n thêm ??i c?c khác có t?n % dì hok
  Chào anh,
  N?u s?n ph?m mình mua m?i t?i h? th?ng bên em, kh?ng b? l?i do ng??i dùng và gi? nguyên tình tr?ng ban ??u, ??y ?? ph? ki?n, khuy?n m?i kèm theo thì bên em có chính sách thu mua v?i giá 80% giá s?n ph?m trên hóa ??n (trong tháng ??u tiên, các tháng sau m?i tháng c?ng thêm 10% phí) trong 8 tháng k? t? ngày mua ?, anh cho em xin s? ?i?n tho?i mua s?n ph?m (kh?ng che s?) ?? bên em ki?m tra giúp mình ?
  Mong nh?n ph?n h?i t? anh.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • ?ang s?c thì b? ng?t là sao ? ( m?i mua 2 h?m )
  Chào anh ??
  Tr??ng h?p này anh giúp em ??i 1 cap s?c khác ?? s?c cho máy và ki?m tra l?i xem kh?c ph?c ???c kh?ng anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh ???
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Mjh ??i bù ti?n thêm mua c?c khác ?c hok ?k
  Chào ch?,
  D? tr??ng h?p này mình ?? mua s?n ph?m nh?ng hi?n t?i mu?n bán l?i ?? mua s?n ph?m khác ?úng kh?ng ?? D? mình vui lòng cung c?p s? ?i?n tho?i (kh?ng che) mua s?n ph?m ?? bên em ki?m tra cho mình ?.??
  Mong nh?n ???c ph?n h?i t? ch?.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
  @Linh H?n: xxxx461126
  D? s?n ph?m?Pin s?c d? phòng Polymer 10000mAh AVA JP208 ?en (M?i) 299.000? mua ngày?03/04/2022 n?u ?? ?i?u ki?n bên em h? tr? thu mua l?i v?i giá kho?ng?179.400 ? nha. N?u mình có nhu c?u ??i tr? l?i s?n ph?m thì vui lòng ?em?s?n ph?m ??n siêu th? g?n nh?t ?? ???c nh?n viên bên em h? tr? t?t nh?t ?.?
  Th?ng tin ??n ch?.
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • S?c PIN ?i?n tho?i ??y r?i mà còn 2 v?ch ?em ?i s?c n?a pin d? phòng co h? kg ?k
  Chào ch?!?
  D? tr??ng h?p này v?i c?ng ngh? pin m?i thì ch? có th? s?c lúc nào c?ng ???c ?. Ch??kh?ng v?a s? d?ng v?a s?c, tránh s?c qua ?êm và tránh ?? thi?t b? c?n pin là ???c ch? nhé?
  Th?ng tin ??n ch?!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 tháng tr??c
  V?a s?c v?a s? d?ng kg ???c sao ?k v?i l?i s?c qua ?êm co ?nh h??ng t?i pin ?i?n tho?i kg ?k
  D? ch? h?n ch? v?a s?c v?a s? d?ng ?? tránh ?nh h??ng ??n pin và máy ?
  Th?ng tin ??n ch?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 tháng tr??c
 • Choi h?i giá khuyen mai sp.co ap dung mua t?i c?a hàn ko
  Chào anh.
  S?n ph?m này anh t?i siêu th? khu v?c Sóc tr?ng mua v?n có giá khuy?n m?i?295.000? ?ó ?. N?u quan t?m mình vui lòng cung c?p th?ng tin khu v?c mình ?ang sinh s?ng c? th? (ph??ng/x?, qu?n/huy?n, t?nh/thành ph?) ?? bên em h? tr? ki?m tra và th?ng tin giúp mình.
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 tháng tr??c
  @?ình Th?ng: thanh ??c.huyên b?n l?c. long an
  Hi?n bên em ki?m tra hi?n t?i s?n ph?m này ?ang còn hàng ? khu v?c c?a mình t?i??i?n máy Xanh QL 1A , ?p 1 , X. Th?nh ??c , H. B?n L?c, T. Long An (Ng? T? Bình Nh?t, Ch?n C?u B?n L?c )? v?i giá 295.000? ?. N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng,... Xem ti?p ?
  Hi?n bên em ki?m tra hi?n t?i s?n ph?m này ?ang còn hàng ? khu v?c c?a mình t?i??i?n máy Xanh QL 1A , ?p 1 , X. Th?nh ??c , H. B?n L?c, T. Long An (Ng? T? Bình Nh?t, Ch?n C?u B?n L?c )? v?i giá 295.000? ?. N?u quan t?m s?n ph?m mình có th? tham kh?o Ch?n khu v?c ?? xem giá v?i khuy?n m?i chính xác t?i khu v?c c?a mình. Sau ?ó ch?n Mua ngay, ?i?n các th?ng tin ??t hàng g?m tên, s? ?i?n tho?i, ch?n nh?n hàng t?i siêu th? ho?c giao t?n n?i (?i?n ??y ?? chính xác ??a ch? nhà) và click ??t hàng, Ch?n hình th?c thanh toán nhé??
  Th?ng tin ??n anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 tháng tr??c
 • Cho em h?i Em mua c?c s?c này h?i tháng 9/2021 em sài m?i 1l?n gi? e mu?n ??i c?c khác ???c kh?ng ?
  Chào ch?
  D? mình vui lòng th?ng tin s? ?i?n tho?i mua hàng (kh?ng che s?) bên em s? ki?m tra giúp mình ??
  Mong nh?n ph?n h?i t? ch?.?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng2 tháng tr??c

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com