Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

TH?O LU?N V? THÁNG ?U ?ÃI XIAOMI 2022
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
415 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t
 • Xiaomi 11T 5G góp mình ??a tr??c bao nhiêu ?
  Chào anh
  Mình nên tr? tr??c 10 - 20% anh nhé
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng6 ngày tr??c
 • Xiami redmi note 11 giá nhiêu v?y b?n v?i b?n pro nx
  Chào anh!?
  D?, hi?n t?i s?n ph?m??i?n tho?i Xiaomi Redmi Note 11 (6GB/128GB)? t?i TPHCM có giá là?4.990.000? (?? tr? khuy?n m?i gi?m giá 9%).?
  Và s?n ph?m??i?n tho?i Xiaomi Redmi Note 11 Pro? t?i TPHCM có giá là?6.990.000? (?? tr? khuy?n m?i gi?m giá 6%) anh nha.?
  N?u anh quan t?m ??n s?n ph?m anh vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i h? tr? anh mua hàng anh nha.
  Mong ph?n h?i t? anh ?.??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng18 ngày tr??c
 • d? mik b? m?t ?i?n tho?i c?a h?ng xiaomi thì ph?i làm sao ?k
  D? em chào ch?.?
  D? em r?t ti?c và mong ch? th?ng c?m vì ch?a h? tr? mình ???c th?ng tin này ?.
  Th?ng tin ??n ch?.?

  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng21 ngày tr??c
 • Có mi?ng dán c??ng l?c cho xiaomi note 9s k ?
  Chào anh!?
  D?, hi?n t?i bên em ch?a kinh doanh mi?ng dán c??ng l?c anh nha, bên em ch? kinh doanh mi?ng dán ch?ng tr?y x??c th?i ?, anh quan t?m kh?ng ?, ?? bên em h? tr? anh nha.
  Mong ph?n h?i t? anh ?.? ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng22 ngày tr??c
 • xiaomi 11t pro thay vi?n, kín camera, màng hình, kín sau bao nhiêu ?
  D? chào anh!
  D? bên em hi?n ch?a h? tr? kinh doanh s?a ch?a, thay th? linh ki?n, n?ng c?p máy ?! D? tr??ng h?p này n?u là s?n ph?m mua bên em anh có th? mang máy ra siêu th? ?? ???c h? tr? chuy?n h?ng s?a ch?a, thay th?, n?ng c?p, h?ng s? báo giá l?i mình sau anh nhé!
  Th?ng tin ??n anh!?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng23 ngày tr??c
 • Máy còn t?i ??ng nai - xu?n h?ng k ?
  Chào anh!?
  D?, hi?n t?i anh vui lòng cho em xin m?u s?n ph?m Xiaomi c? th? mà anh ch?n anh nha, ?? bên em h? tr? anh nha.
  Mong ph?n h?i t? anh ?.? ?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • ?i?n thoiaj này s? d?ng gi?ng iphone hay oppo b?n ?i
  Chào anh !
  D? anh quan t?m ??n s?n ph?m c? th? nào v?y ?.
  Th?ng tin ??n anh
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • C?c s?c c?a xiaomi note 11 s?c cho xiaomi 8, xiaomi 9 v?i xiaomi note 7 ???c kh?ng ?
  Chào anh?
  D??C?c s?c c?a Xiaomi Note 11 có th? dùng ?? s?c cho các dòng ?i?n tho?i trên anh nhé?
  Th?ng tin ??n anh??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • giá xiaomi 11 lite 5g ne hi?n t?i là bao nhiêu ?
  Chào anh!?
  D?, hi?n t?i s?n ph?m??i?n tho?i Xiaomi 11 Lite 5G NE? t?i TPHCM có giá là?9.490.000? anh nha.?
  Khi mua s?n ph?m anh s? ???c các khuy?n m?i nh?:??
  1. Ch?n 1 trong các khuy?n m?i:
  Gi?m giá 1,710,000?*.?
  Phi?u mua hàng AVA 2,565,000?*.?
  2.Nh?p m? TGDD gi?m 5% t?i ?a 400.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab.?
  3. Nh?p m? MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng.?
  (*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp... Xem ti?p ?
  Chào anh!?
  D?, hi?n t?i s?n ph?m??i?n tho?i Xiaomi 11 Lite 5G NE? t?i TPHCM có giá là?9.490.000? anh nha.?
  Khi mua s?n ph?m anh s? ???c các khuy?n m?i nh?:??
  1. Ch?n 1 trong các khuy?n m?i:
  Gi?m giá 1,710,000?*.?
  Phi?u mua hàng AVA 2,565,000?*.?
  2.Nh?p m? TGDD gi?m 5% t?i ?a 400.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab.?
  3. Nh?p m? MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng.?
  (*) Giá ho?c khuy?n m?i kh?ng áp d?ng tr? góp l?i su?t ??c bi?t (0%, 0.5%, 1%).
  N?u anh quan t?m ??n s?n ph?m anh vui lòng cho em xin s? ?i?n tho?i h? tr? anh mua hàng anh nha.
  Mong ph?n h?i t? anh ?.??
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • Xiaomi redmi 11 lite 5g ne có giá bao nhiêu ?
  Chào anh.
  S?n ph?m này khu v?c An Giang có giá 9.490.000? ?ó ?. N?u quan t?m mình vui lòng cung c?p th?ng tin khu v?c mình ?ang sinh s?ng c? th? (ph??ng/x?, qu?n/huy?n, t?nh/thành ph?) ?? bên em h? tr? ki?m tra và th?ng tin giúp mình.?
  Mong nh?n ph?n h?i t? anh?
  Tr? l?iHài lòngKh?ng hài lòng1 tháng tr??c
 • 1234...42?

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...

xxfseo.com