Xem giá, t?n kho t?i: P.An Khánh, TP.Thủ Đức (Gồm Q2, Q9, Q.TĐ), Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Router Wifi Chuẩn AC2350 Xiaomi Mi Aiot Đen

4 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Xiaomi

Th??ng hi?u n?i ti?ng t? Trung Qu?c, thành l?p n?m 2010. Xiaomi là nhà s?n xu?t l?n nh?t Trung Qu?c v?i các m?t hàng ?i?n t? tiêu dùng, ?i?n tho?i th?ng minh, ??ng h? th?ng minh, Pin s?c d? phòng, Camera, Tai nghe,...

Tìm hi?u thêm.

 • B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng 2 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • Trong h?p có: B? s?c x 1, Cáp RJ45 x 1, H??ng d?n cài ??t x 1, Thi?t b? x 1

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

??c ?i?m n?i b?t

 • Mi AIoT Router AC2350 ???c thi?t k? cho các c?n h? có c??ng ?? k?t n?i cao v?i s?c m?nh ??n t? CPU Qualcomm.
 • T?c ?? truy c?p internet cao, b?ng t?n 5GHz lên ??n 1733Mbps; 2.4GHz lên ??n 450Mbps.
 • Tín hi?u thu phát sóng c?c t?t nh? vào 7 ?ng ten ngoài.
 • 4 c?ng Ethernet (3 x LAN, 1 x WAN) giúp k?t n?i m?t cách t?i ?u.
 • V?i c?ng ngh? MU-MIMO 802.11ac, Mi AioT Router AC 2350 ??ng th?i cho phép k?t n?i lên ??n 128 thi?t b? trong h? sinh thái.

Th?ng tin s?n ph?m

Router Wifi Chu?n AC2350 Xiaomi Mi Aiot ?en có thi?t k? sang tr?ng v?i các góc c?nh ???c bo tròn t?o nên s? li?n m?ch c?a s?n ph?m, ??t ???c ? m?i v? trí trong c?n h?

Router Wifi Chu?n AC2350 Xiaomi Mi Aiot ?en - Thi?t k?

Hai b?ng t?n 2.4 GHz và 5 GHz cho k?t n?i wifi t?c ?? cao

Router Xiaomi có t?c ?? ?n ??nh 450 Mbps ? b?ng t?n 2.4 GHz và lên t?i 1733 Mbps ? b?ng t?n 5 GHz cho t?c ?? truy?n t?i nhanh chóng, xem phim và ch?i game c?c m??t mà.

Router Wifi Chu?n AC2350 Xiaomi Mi Aiot ?en - B?ng t?n kép

K?t n?i ?n ??nh cùng lúc nhi?u thi?t b? v?i CPU Qualcomm và c?ng ngh? MU-MIMO?

Router ???c trang b? CPU Qualcomm cho kh? n?ng x? l? m?nh m?, n?ng cao t?c ?? truy?n t?i k?t h?p cùng c?ng ngh? MU-MIMO giúp router có th? làm vi?c cùng lúc v?i 128 thi?t b? trong h? sinh thái và v?n gi? ???c t?c ?? m?ng ?n ??nh.

Router Wifi Chu?n AC2350 Xiaomi Mi Aiot ?en - MU-MIMO

Tín hi?u thu phát sóng c?c t?t nh? 7 ?ng ten ngoài

V?i 4 c?ng Ethernet (3 x LAN, 1 x WAN) giúp k?t n?i m?t cách t?i ?u. H?n n?a 7 ?ng ten ngoài giúp truy?n tín hi?u m?t cách m?nh m? ??n t?ng ngóc ngách c?a c?n h?.

Router Wifi Chu?n AC2350 Xiaomi Mi Aiot ?en - K?t n?i

Tóm l?i, router Wifi chu?n AC2350 Xiaomi Mi Aiot ?en v?i t?c ?? truy?n t?i c?c ?n t??ng, thi?t k? ??p m?t, ?? ph? sóng r?ng phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a các gia ?ình ho?c doanh nghi?p v?a và nh?.

H??ng d?n s? d?ng?Router Wifi Chu?n AC2350 Xiaomi Mi Aiot

L?u ?: S? d?ng ng?n ng? ti?ng Anh ?? cài ??t IP Web và ?ng d?ng Mi WiFi.

?

Xem thêm

Đánh giá Router Wifi Chuẩn AC2350 Xiaomi Mi Aiot Đen

?ánh giá

?óng
Router Wifi Chuẩn AC2350 Xiaomi Mi Aiot Đen

Router Wifi Chuẩn AC2350 Xiaomi Mi Aiot Đen

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?
Giá tại Hồ Chí Minh

1.790.000₫

Online gi?m s?c 15% 1.520.000₫
K?t thúc vào

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng
?u ??i khi thanh toán
Giảm 50.000₫ Tr? sau 3 k? mi?n l?i
?
- Thanh toán qua 3 k? ( thanh toán tr??c ch? v?i ~33% )
- Mi?n l?i, mi?n phí, kh?ng chênh l?ch giá tr? th?ng.
- Duy?t nhanh trong 5s ch? v?i 1 ?nh m?t tr??c CMND/CCCD, kh?ng c?n t?i App.
- Thanh toán các k? ti?n l?i:?
Chuy?n kho?n, ATM, Visa, Mastercard.
-??p d?ng cho các s?n ph?m t? 300.000? - 10.000.000?.

?I?U KI?N
- Sim chính ch? ( Viettel, Mobifone, Vinaphone )
- CMND/CCCD g?c ( xác th?c online )
- C?ng d?n Vi?t Nam trên 18 tu?i

KHUY?N M?I

- Nh?p m? FUNDIIN50 gi?m ngay 50.000? cho ??n hàng t? 300.000?
- M? gi?m giá ch? ???c s? d?ng 1 l?n t?i ?i?n Máy Xanh ho?c Th? Gi?i Di ??ng trong th?i gian: 20.05.2022 - 20.08.2022
Ch??ng trình gi?m thêm 50.000₫ khi thanh toán qua FUNDIIN ch? áp d?ng cho ??n hàng t? 300.000₫ tr? lên

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

1 ?u ??i thêm

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)

Thông số kỹ thuật Router Wifi Chuẩn AC2350 Xiaomi Mi Aiot Đen

 • Tốc độ:

  450 Mbps (b?ng t?n: 2.4Hz) 1733 Mbps (b?ng t?n 5GHz)
 • Băng tần:

  2.4GHz 5GHz
 • Số ăng-ten:

  7 ?ng ten ngoài
 • Truy cập tối đa:

  50 - 128 user
 • Mật độ phủ sóng (bán kính):

  20 - 30 m
 • Các cổng kết nối:

  1 x WAN 3 x LAN
 • Nút bấm hỗ trợ:

  1 nút Reset
 • Thương hiệu của:

  Trung Qu?c
 • Sản xuất tại:

  Trung Qu?c
 • Hãng

  Xiaomi. Xem th?ng tin h?ng
Xem chi tiết thông số
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
17 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com