Xem giá, t?n kho t?i: Hồ Chí Minh L?ch s? ??n hàng
Gi? hàng

Qu? khách vui lòng cho bi?t ??a Ch? Nh?n Hàng ?? bi?t chính xác th?i gian giao hàng

??a ch? ?? ch?n:

?óng
Ho?c ch?n t?nh, thành ph?

H?y ch?n ??a ch? c? th? ?? chúng t?i cung c?p chính xác giá và khuyến mãi

Router Wifi Chuẩn N Xiaomi 4C Trắng

10 ?ánh giá

So sánh

Thông tin sản phẩm

 • Thông tin sản phẩm
?óng

Gi?i thi?u v? h?ng Xiaomi

Th??ng hi?u n?i ti?ng t? Trung Qu?c, thành l?p n?m 2010. Xiaomi là nhà s?n xu?t l?n nh?t Trung Qu?c v?i các m?t hàng ?i?n t? tiêu dùng, ?i?n tho?i th?ng minh, ??ng h? th?ng minh, Pin s?c d? phòng, Camera, Tai nghe,...

Tìm hi?u thêm.

 • B?o hành có cam k?t 12 tháng t?i 3266 siêu th? toàn qu?c Xem chi ti?t

 • B?o hành chính h?ng 2 n?m t?i các trung t?m b?o hành h?ng Xem ??a ch? b?o hành

 • Trong h?p có: H??ng d?n cài ??t x 1, Ngu?n x 1, Thi?t b? x 1

 • Giao hàng t?n nhà nhanh chóng - Tìm hi?u

??c ?i?m n?i b?t

 • Màu tr?ng thanh l?ch và ki?u dáng nh? g?n.
 • T?c ?? wifi 300Mbps trên b?ng t?n 2.4GHz.
 • T?ng c??ng truy?n tín hi?u, m? r?ng ph?m vi ph? sóng v?i 4 ?ng ten 5 dBi.
 • X? l? nhi?u tác v? cùng lúc nhanh h?n, v?n hành ?n ??nh nh? b? nh? 64 MB.
 • Trang b? 3 c?ng Ethernet (2 x LAN, 1 x WAN) k?t n?i t?c ?? cao.
 • Qu?n l? t? xa b?ng ?ng d?ng Mi Wi-Fi.

Th?ng tin s?n ph?m

Router Wifi Chu?n N Xiaomi 4C Tr?ng s? h?u màu tr?ng thanh l?ch và ki?u dáng nh? g?n

Router Wifi Xiaomi 4C ???c thi?t k? v?i ?? dày nh? d?n t? c?nh trên xu?ng c?nh d??i, nhìn thanh m?nh, g?n gàng và c?ng ??p m?t.

Router Wifi Chu?n N Xiaomi 4C Tr?ng

T?c ?? wifi 300Mbps trên b?ng t?n 2.4GHz

B?ng t?n 2.4Ghz là b?ng t?n ?ang ???c s? d?ng ph? bi?n hi?n nay, k?t h?p h? tr? giao th?c WIFI IEEE 802.11N cho t?c ?? t?i ?a lên ??n 300Mbps s? mang ??n cho ng??i dùng m?t tr?i nghi?m t?t.

Router Wifi Chu?n N Xiaomi 4C Tr?ng - T?c ?? wifi

T?ng c??ng truy?n tín hi?u, m? r?ng ph?m vi ph? sóng v?i 4 ?ng ten 5 dBi

Router Wifi Chu?n N Xiaomi 4C Tr?ng - 4 ?ng ten

X? l? nhi?u tác v? cùng lúc nhanh h?n, v?n hành ?n ??nh nh? b? nh? 64 MB

Router Wifi Xiaomi 4C có th? ?áp ?ng nhu c?u c?a 25 ??n 30 user truy c?p cùng lúc.

Router Wifi Chu?n N Xiaomi 4C Tr?ng - B? nh? 64 MB

Trang b? 3 c?ng Ethernet (2 x LAN, 1 x WAN) k?t n?i t?c ?? cao

Xiaomi 4C trang b? thêm?2 x LAN?giúp ng??i dùng có th? k?t n?i tr?c ti?p qua d?y cáp internet, ?? t?c ?? cao và ?n ??nh h?n.

Router Wifi Chu?n N Xiaomi 4C Tr?ng - C?ng LAN

Qu?n l? t? xa b?ng ?ng d?ng Mi Wi-Fi

??y là ?ng d?ng riêng c?a Xiaomi thi?t k? cho ng??i s? d?ng có th? ki?m soát ho?t ??ng c?a router c?a mình m?i lúc m?i n?i. ??ng th?i ?ng d?ng c?ng có nh?ng ?? xu?t phù h?p ?? gi? cho router ho?t ??ng có hi?u qu? và ?n ??nh.

Xem chi ti?t h??ng d?n s? d?ng và t?i ?ng d?ng t?i ??y:?Mi Wi-Fi: ?ng d?ng thi?t l?p và qu?n l? Router Xiaomi

Router Wifi Chu?n N Xiaomi 4C Tr?ng - Mi Wi-Fi

V?i trang b? mà thi?t b? m?ng Router Wifi Xiaomi Mi 4C có ???c, thêm thi?t k? g?n nh?, r?t phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng trong gia ?ình. ??c bi?t là m?c giá h?p l?, thích h?p v?i nhu c?u c?a nhi?u ng??i dùng.

?

Xem thêm

Đánh giá Router Wifi Chuẩn N Xiaomi 4C Trắng

?ánh giá

?óng
Router Wifi Chuẩn N Xiaomi 4C Trắng

Router Wifi Chuẩn N Xiaomi 4C Trắng

B?n c?m th?y s?n ph?m này nh? th? nào? (ch?n sao nhé):

 • R?t t?

 • T?

 • Bình th??ng

 • T?t

 • R?t t?t

T?i s? gi?i thi?u s?n ph?m này cho b?n bè ng??i th?n

G?i ?ánh giá ngay

?? ?ánh giá ???c duy?t, qu? khách vui lòng tham kh?o Quy ??nh duy?t ?ánh giá

Nh?p th?ng tin

?óng
 Anh  Ch?
Giá tại Hồ Chí Minh

350.000₫

Online gi?m s?c 55.000₫ 295.000₫
K?t thúc vào

Khuy?n m?i

Giá và khuy?n m?i d? ki?n áp d?ng ??n 23:00 | 17/08
1

Nh?p m??SPPMWG gi?m 10% t?i ?a 100.000? khi thanh toán qua Ví ShopeePay (click xem chi ti?t)

2

Nh?p m??TGDD gi?m 5% t?i ?a 200.000? cho ??n hàng t? 500.000? tr? lên khi thanh toán qua Ví Moca trên ?ng d?ng Grab (click xem chi ti?t)

3

Nh?p m??MWG18 gi?m 3% t?i ?a 100.000? khi thanh toán quét QRcode qua App c?a ng?n hàng (click xem chi ti?t)

Xem siêu thị có hàng

G?i ??t mua 1800.1060 (7:30 - 22:00)

1 ?u ??i thêm

 • T?ng cho khách l?n ??u mua hàng online t?i web BachhoaXANH.com

  M? gi?m 100.000? áp d?ng ??n hàng t? 400.000?

  ??i siêu th? Online v?i 15.000 s?n ph?m tiêu dùng, th?t, cá, rau…

  FREEship ??n hàng t? 300.000? ho?c thành viên V?NG

  Giao nhanh trong 2 gi?

  ?p d?ng t?i Tp.HCM và 22 t?nh thành (Xem chi ti?t)

Thông số kỹ thuật Router Wifi Chuẩn N Xiaomi 4C Trắng

 • Tốc độ:

  300 Mbps (b?ng t?n 2.4GHz)
 • Băng tần:

  2.4GHz
 • Số ăng-ten:

  4 ?ng ten 5dBi
 • Truy cập tối đa:

  25 - 30 user
 • Mật độ phủ sóng (bán kính):

  15 - 20 m
 • Các cổng kết nối:

  1 x WAN 2 x LAN
 • Nút bấm hỗ trợ:

  1 nút WPS/RST
 • Thương hiệu của:

  Trung Qu?c
 • Sản xuất tại:

  Trung Qu?c
 • Hãng

  Xiaomi. Xem th?ng tin h?ng
Xem chi tiết thông số
Bình lu?n m?i v?a ???c thêm vào. Click ?? xem
41 bình lu?n Xem bình lu?n k? thu?t
S?p x?p theo  ?? chính xác  M?i nh?t

B?n vui lòng ch? trong gi?y lát...
xxfseo.com